Adressi Espoon Tyttöjen Talo® -toiminnan lakkauttamista vastaan

Leppävaarassa toimiva Espoon Tyttöjen Talo® tukee kompleksisissa elämäntilanteissa ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevia tyttöjä ja nuoria naisia. Suuri osa asiakkaista on maahanmuuttajataustaisia. Toiminnassa vahvistetaan psykososiaalisia taitoja vapaa-ajan toiminnan lomassa. Toiminnassa on mahdollista löytää uusia ihmissuhteita ja liittyä turvalliseen yhteisöön. Tuki on tavoitteellista ja suunnitelmallista.

Espoon kaupunki on rahoittanut Espoon Tyttöjen Talo® -toimintaa vuosittain 126 000 eurolla. Espoon kaupunki on ilmoittanut, ettei rahoitus jatku enää vuonna 2022 joka tarkoittaa Espoon Tyttöjen Talon® lakkauttamista Leppävaarassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) teettämän kouluterveyskyselyn perusteella vuoden 2021 tulosten mukaan nuorten tyttöjen pahoinvointi on lisääntynyt. Tytöt kokevat enemmän ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä. Tyttöjen Talo® toiminta lisää osallistujien toiveikkuutta tulevaisuuttaan kohtaan ja vähentää osallistujien kokemaa yksinäisyyden tunnetta. Erityisesti koronapandemian jälkeinen aika on kriittinen nuorten mielenterveyden tukemisen kannalta.

Espoon Tyttöjen Talo® on perustettu Espooseen 2014 ja on toiminut siitä saakka osana valtakunnallista Tyttöjen Talojen® verkostoa. Tyttöjen Taloja on tällä hetkellä seitsemän. Espoon lisäksi Tyttöjen Talot® sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Kaikki Tyttöjen Talot® toimivat paikallisen setlementtitoimijan alla yhteistyössä kaupungin kanssa. Tyttöjen Talo® -työ täydentää kunnallista nuorisotyötä ja tuo erityisosaamista tyttöjen kasvun haasteisiin.

Vetoa kanssamme Espoon päättäjiin ja virkamiehiin ja allekirjoita tämä vetoomus. Säilytetään Tyttöjen Talo® Espoossa myös jatkossa! Keräämme adressin aikavälillä 15.10-15.11.2021 Espoon Tyttöjen Talo®n rahoituksen turvaamiseksi.

Osoita tukesi ja allekirjoita!

Jaa tietoa edelleen!

Adressi luovutetaan 16.11.2021 Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelälle, sivistysjohtaja Harri Rinta-Aholle ja valtuuston puheenjohtaja Henna Partaselle. Lisätietoa Espoon Tyttöjen Talon toiminnasta www.espoontyttojentalo.fi IG ja FB @espoontyttojentalo

Yhteydenotot ja lisätiedot

Maikki Arola

vastaava ohjaaja / Espoon Tyttöjen Talo

maikki.arola@espoontyttojentalo.fi

050-4727964 


Maikki Arola, Espoon Tyttöjen Talo    Ota yhteyttä adressin tekijään