Adressi Havisevan koulun puolesta

Havisevan koulu on kylämme sydän. Nyt Kangasalan kaupunki on päivittämässä kouluverkkosuunnitelmaa ja suunnittelee Havisevan koulun lakkauttamista. Kyseessä ei ole erityisen pieni koulu, sillä lukuvuonna 2019–2020 koulussa on yli 100 oppilasta, joista yli 80 on Havisevan alueelta ja n. 20 kulkee kouluun bussilla Ruutanasta. Oppilasmäärä olisi varmasti suurempi, jos kaupunki myöntäisi alueelle rakennuslupia, sillä kylä sijaitsee vain 20 min. ajomatkan päässä Tampereen keskustasta. Suunnitteilla on lähijunayhteys Ruutanasta Tampereelle sekä valtatien 9 parannus, joiden myötä kiinnostus alueeseen asuinpaikkana tulee lähivuosina kasvamaan huomattavasti, mutta kylä ilman koulua ei houkuta lapsiperheitä rakentamaan.

Kyläkoulu on hyvä ja turvallinen oppimisympäristö, jossa jokainen lapsi saa huomiota, apua on helppo pyytää ja kaveripiirit muodostuvat eri-ikäisistä lapsista. Kiusaaminen huomataan nopeasti ja siihen puututaan heti. Tätä tukevat monet tutkimukset. Esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2015 Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen mukaan luokkakoolla ja koulumenestyksellä on selvä yhteys. Myös muualla maailmassa tehdyt tutkimukset tukevat tätä erityisesti alakoululaisten kohdalla.

Aluehallintovirastojen vuonna 2012 järjestetyssä valtakunnallisessa Pienkouluseminaarissa todettiin pienten koulujen vahvuuksiksi:

  • Yhdysluokkapedagogiikka.
  • Pieni koulu on lapselle turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö.
  • Pienessä koulussa kaikki tuntevat kaikki. Koulun ja kodin yhteistyö on avointa ja luontevaa. Yhteisöllisyyttä kuvastaa mm. aikuisista koostuva lapsen kasvua ja oppimista edistävä tukiverkko. Aikuiset yhdessä ovat lähellä lasta. Yhteistoiminta tukee lapsen itsetunnon myönteistä kehittymistä. Yhteisöllinen toiminta vähentää koulupudokkaita ja ehkäisee syrjäytymistä.
  • Kyläkoulut lisäävät myös kylien yhteisöllisyyttä, sosiaalista pääomaa ja hidastavat lasten, nuorten ja muiden asukkaiden syrjäytymistä.
  • Koulussa saatua tietoa on helppo soveltaa paikalliseen ympäristöön ja yhteisöön.
  • Kouluja tulisi kehittää kylien palvelukeskuksiksi.

Pienkouluseminaarissa myös todettiin, että kunnan kaavoituksella ja tonttipolitiikalla on saatava vastuuta kylien asuttamiseen ja että yhä pidentyvät koulumatkat eivät edistä myönteistä suhtautumista kouluun ja opiskeluun.

Suuriin kouluihin liittyy monia ongelmia. Sairastavuus, levottomuus, oppimisvaikeudet, kiusaaminen ja muut ongelmat lisääntyvät. Syrjäytymisen vaara kasvaa, kun suuressa joukossa opettajat eivät ehdi huomioida kaikkia. Jos ensimmäisinä kouluvuosina jää jälkeen muista, on etumatkaa mahdotonta kuroa kiinni enää myöhemmin. Pieniin koululaisiin kohdistuvat säästöt aiheuttavat helposti myöhemmin suuria kustannuksia oppimisvaikeuksien ja syrjäytymisen kautta.

Kylämme keskus Havisevan koulu on käytännössä tyhjillään vain yöaikaan. Iltaisin ja viikonloppuisin koululla järjestetään monenlaista liikuntaa, pidetään erilaisia kerhoja ja alakerrassa on kuntosali. Koulu on kyläurheiluseuramme Harjulan Hallan toiminnan keskus ja koululla on vuosittain useita tapahtumia. Koululla on suuri vaikutus kylän yhteisöllisyyteen: esimerkiksi Havisevan maa- ja kotitalousnaiset käyvät avustamassa tunneilla ja ovat järjestäneet mm. kyläkävelyn, jolla koululaiset pääsivät tutustumaan kylän historiaan. Koululla käy lukukoira ja kyläläisten avustuksella on myös järjestetty hiihto- ja maastojuoksukilpailuja sekä tehty talvella ladut koululaistenkin käyttöön.

Kangasalan kaupunkistrategian 2025 periaatteita ovat mm. ”Kehitämme yhtä aikaa sekä kaupunkia että maaseutua”, ”Huolehdimme osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä, ne ovat jokaisen tehtäviä” ja ”Taajamat tiivistyvät, maaseutu tarjoaa mahdollisuuksia, molempia kehitetään”. Kouluverkon supistaminen on räikeästi näiden periaatteiden vastaista. Jos Havisevan koulu lakkautetaan, samalla poistuvat myös monet harrastusmahdollisuudet. Koulun sulkemisen vaikutukset kertaantuvat merkittävästi ja vaikuttavat suoraan kylän elinvoimaan. Havisevan koulu ja kylä muodostavat aktiivisen yhteisön, joka tarjoaa pienille lapsille hyvän alun opintielle sekä monenlaisia harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille. Toivomme, että kotikaupunkimme ymmärtää vaalia tätä arvokasta perintöä.

Me allekirjoittaneet vastustamme Havisevan koulun lakkauttamista


Havisevan koulun vanhemmat ry / Paula Liljander-Seppälä    Ota yhteyttä adressin tekijään