Adressi itsenäisen Kustavin seurakunnan puolesta

ADRESSI ITSENÄISEN KUSTAVIN SEURAKUNNAN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

Me allekirjoittaneet Kustavin seurakunnan jäsenet sekä muut, jotka koemme Kustavin seurakunnan tärkeäksi vastustamme itsenäisen Kustavin seurakunnan lakkauttamista ja liittämistä Uudenkaupungin seurakuntaan perusteettomasti, ja vastoin seurakuntalaisten, henkilöstön, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tahtoa.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin aloitteessaan esittämät perustelut Kustavin seurakunnan liittämisen välttämättömyydestä eivät perustu faktoihin, vaan tuomiokapitulin omiin tulkintoihin.

Kirkkohallitus on määritellyt kriisiytyvän seurakunnan mittarit seurakuntien talouden ja toiminnan arviointiin, jotta kriisiytyvän seurakunnan liitosneuvottelut voidaan aloittaa ennen kuin seurakunta on kriisissä. Kustavin seurakunnan osalta yksikään näistä mittareista ei täyty.

Näin ollen tuomiokapituli perustelee aloitteessaan määriteltyä hyvin nopeaa liittämistarvetta henkilöstön jaksamisella ja työsuojelun näkökulmasta, koska Kustavin seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä Taivassalon seurakunnan kanssa ja lähes koko henkilöstö on yhteistä. Tämä tiivis ja hyvä yhteistyö on saanut alkunsa tuomiokapitulin aloitteesta, eikä henkilöstö koe työtä kahden seurakunnan palveluksessa ongelmallisena. Henkilökuntaa ei ole asiassa kuunneltu. Tuomiokapituli arvioi, että sijaisten saaminen on vaikeaa ja henkilöstön on hankala saada pidettyä vapaapäiviään. Tämä arvio on väärä. Yhtään tilaisuutta tai tapahtumaa ei ole peruttu henkilöstövajeen vuoksi. Vapaapäivät ja lomat on voitu pitää henkilökunnan toiveiden mukaisesti. Työuupumuksesta johtuvia sairauslomia ei ole ollut, kuten ei muitakaan pitkiä sairauslomia. Henkilökunta ei ole kuormittunut seurakuntatyön vuoksi, kuten selvityshenkilön selvityksestä ilmenee. Sen sijaan tuomiokapitulin painostus pakkoliitokseen aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta viranhaltijoille ja muulle henkilöstölle. Lisäksi kuormitusta on lisännyt se, että kapituli ei ole avannut vakinaisen kirkkoherran virkaa.

Organisaatiokonsultti Keijo Haaviston esiselvityksen mukaan liitossuunnitelmia ei ole tarvetta aloittaa näin nopealla aikataululla Kustavin seurakunnan talouden, toiminnan tai henkilökuntatilanteen vuoksi. Sen sijaan hän perustelee liitostarvetta sillä, että vastaanottavan seurakunnan, Uudenkaupungin seurakunnan, on helpompi vastaanottaa samalla kertaa kaikki neljä naapuriseurakuntaa (Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo ja Vehmaa), joita tuomiokapitulin aloitteen mukaan ollaan liittämässä 1.1.2025. Herää kysymys, onko Uudenkaupungin seurakunnalla resursseja hoitaa liitos vastaanottavana seurakuntana esitetyssä aikataulussa. Kaikesta edellä mainitusta jää vahva ajatus siitä, että Kustavin seurakunnan näkökulmat on jätetty täysin huomiotta.

Jos Kustavin seurakunta lakkautetaan ja liitetään Uudenkaupungin seurakuntaan, lähtee seurakunnalta käytännössä myös päätösvalta seurakunnan toimintaan ja nykyiseen omaisuuteen, koska reuna-alueiden on vaikeaa saada äänensä kuuluville suuren seurakunnan päättävissä elimissä.

Allekirjoittamalla tämän adressin, annan luvan välittää antamani tiedot tarvittaville tahoille prosessin aikana. MUISTA VAHVISTAA ALLEKIRJOITUKSESI SÄHKÖPOSTISSASI!

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mari Väisänen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…