Adressi Jauhojärventien nopeusrajoituksen alentamiseksi 60 km/h Ylläsjärveltä Ahvenkankaalle, sekä vaarallisen mutkan liikennemerkin lisääminen Ahvenkankaalla sijaitsevaan mutkaan

Tällä adressilla haluamme esittää Lapin Ely-keskukselle sekä Kolarin ja Kittilän kunnan valtuustoille, että Jauhojärventien nopeusrajoitus on laskettava 60 km/h Ylläsjärveltä Ahvenkankaalle olevalla pätkällä. Lisäksi Ahvenkankaalla sijaitseva vaarallinen s-mutka vaatii vaarallisen mutkan liikennemerkit mutkan molempiin päihin sekä 40 km/h nopeusrajoituksen alennuksen. 

 

Tilanne Jauhojärventiellä: 

Jauhojärventiellä oleva 80 km/h nopeusrajoitus on osittain tien yleiseen kuntoon suhteutettuna aivan liikaa. Tiellä on paljon liikennettä, se on tärkeä yhteystie matkailijoille jotka saapuvat Rovaniemeltä junalta tai lentoasemalta. Tämä tarkoittaa sitä, että useampi kuski ajaa tietä ensimmäistä kertaa tietämättä sen kunnosta tai millä nopeudella siinä kannattaisi ajaa. Talvella tie on vielä kapeampi ja usein ajetaan kaikki yhtä kaistaa. Useasti on autoja ollutkin ojassa, kun joudutaan väistämään vastaantulevaa penkkaan. Tiellä ajavat myös valtavat turistibussit, jotka kuskaavat turisteja huskysafarille Jauhojärvelle. Jauhojärventiellä on paljon mökkialueita, jotka tuovat tielle kävelijöitä, potkukelkkailijoita, pyöräilijöitä ja hiihtäjiä jotka kulkevat sukset kainalossa läheiselle ladulle. Myös kelkkareitit menevät Jauhojärventien yli. Useasti on pitänyt hypätä ojaan koiran tai potkukelkan kanssa kun autot ajavat ohi todella kovaa. Myös paikalliset asukkaat ovat huolissaan tiellä kaahaavista autoista, heidän lapset kulkee tietä kouluun kesällä pyörillä tai talvella potkukelkalla. Useita läheltä piti tilanteita on heilläkin ollut. 

Ahvenkankaantien ja Pirtutien kohdalla oleva S-mutka on todella vaarallinen ja siinä sattui 23.11.2021 onnettomuus missä kaksi jalankulkijaa sekä koira jäivät takaa tulleen auton yliajamaksi. Tie oli tuolloin täysin jäässä ja autolla tilannenopeus mutkaan tullessa 80 km/h. Ihmeen kaupalla jalankulkijat selvisivät päälleajosta mustelmilla ja ruhjeilla, huonomminkin olisi voinut käydä.

Monesti on ihmetelty, että kumpaa puolta tien sivussa pitäisi kävellä, koska autoilijoille jalankulkija tulee yllätyksenä tuli auto sitten kummasta suunnasta tahansa. Molemmista suunnista tultaessa on myös pitkä suora jossa yleensä auton nopeus kasvaa ja mutkaan tullaan aivan liian kovalla vauhdilla. Siihen vielä täysin jäinen tie ja jalankulkijoita, niin tilanne on todella vaarallinen.

Ely-keskuksen palautevastauksen mukaan tiellä on voimassa yleisrajoitus, 80 km/h jota käytetään vähäliikenteisillä yhdysteillä.

Ely-keskuksen kriteereiden mukaan nopeusrajoituksen laskeminen tai nostaminen paikallisella yhdystiellä (neli- ja viisinumeroiset tiet) huomioidaan monia eri tekijöitä.

Tässä kopioituna Ely-keskuksen kriteereitä ja olen perustellut jokaiseen tien todellisen tilanteen (kursiivi). 

- Nopeusrajoituksen asettamisessa huomioidaan monia eri tekijöitä, mm. tien liikennemäärä: Ely-keskuksen palautteen mukaan “keskimääräinen vuorokausiliikenne on 128 ajoneuvoa, josta raskaiden ajoneuvojen osuus on 6 eli 4,68% (yli 10 % pidetään yleisesti paljona)” - Miten ja milloin tämä laskelma on tehty? Käytämme tietä ympäri vuoden ja voin vakuuttaa että liikennettä on paljon enemmän kuin tässä laskelmassa. Jo pelkästään turistibusseja eli raskasta liikennettä ajaa tiellä päivittäin ainakin kahdesti, eli jo yhden päivän aikana raskaita ajoneuvoja ajaa tiellä 2. Viikossa se on jo 10 kertaa. Ja nämä ovat vain bussit.  

- Mäet, mutkat - tie Ylläsjärveltä Ahvenkankaalle on mutkainen ja mäkinen, usein mutka tulee mäen takaa jolloin vastaan tuleva auto tai bussi tulee liian lujaa vastaan.

- Näkyvyys ja tien leveys - mäkien ja mutkien takia näkyvyys on huono aina Ahvenkankaan mutkaan asti ja sen jälkeen. Tien leveys kapenee talvella vaikka siinä aura silloin tällöin ajaakin. Esimerkiksi Möykkysen risteyksen jälkeinen mutka on pitkä ja vaarallinen, siinä usein on käytössä vain yksi kaista

- Valaistus - ei mitään valaistusta

- Kevyen liikenteen väylä  - ei kevyenliikenteen väylää ja silti tiellä kulkee jalankulkijoita, pyöräilijöita, hiihtäjiä, potkukelkkailijoita, koululaisia, marjastajia jne

- Tien reunaympäristön törmäysturvallisuus - mitä tämä edes tarkoittaa? tien reunat ovat ojaa ja metsää eli puita

- Asutuksen ja liittymien määrä ja tapahtuneet onnettomuudet - tien varrella on paljon vakituista asutusta joiden pihoista on suora ajoväylä Jauhojärventielle,näitä on useampi vaarallinen risteys. Nämä siis nimenomaan Ylläsjärven ja Ahvenkankaan välisellä osuudella. Usein on talvisin autoja lumipenkassa kun on väistetty vastaantulevaa liian kapealla tiellä. Kesäisin irtosora nostaa helposti auton liirtoon. Myös renkaita on puhjennut irtosoran kivistä. 

- Lisäksi nopeusrajoitukseen vaikuttavat, palveleeko tie ensisijaisesti paikallista liikennettä vai pitkän matkan liikennettä ja onko tien varrella kouluja, kauppoja, tuotantolaitoksia tms. Näitä tekijöitä painotetaan hieman eri tavoin riippuen tien toiminnallisesta ja liikenteellisestä merkityksestä. Yhdystiet palvelevat pääasiassa paikallista liikennettä ja usein tien liikennemäärä on melko pieni.  - Jauhojärventiellä on paljon liikennettä, niin paikallista kuin pitkän matkan liikennettä. Tietä ajavat Rovaniemeltä saapuvat matkailijat sekä tien varrella asuvat vakituiset asukkaat, sekä mökkiläiset. Jauhojärventietä ajavat turistibussit kuljettaen matkailijoita Jauhojärvellä sijaitsevalle husky safari -paikkaan vähintään kahdesti päivässä. 

- Myös tämä kriteeri on kopioitu suoraan Ely-keskuksen palautesähköpostista: Nopeusrajoitusta on voitu pistemäisesti alentaa 50 - 60 km:iin/h vaarallisen tienkohdan tai jatkuvan poikittaisen liikenteen vuoksi. Poikittaista liikennettä aiheuttaa tyypillisesti tien molemmin puolin toimiva yritys. - Miten olisi tien molemmin puolin oleva tienristeys? Ahvenkankaan mutkassa on kaksi tienristeystä Jauhojärven molemmin puolin, toinen Pirtutieltä ja toinen Ahvenkankaantieltä. Molempien teidän varrella on isot mökkialueet. 

Tällä adressilla vaadimme että Jauhojärventien nopeusrajoitus tarkistetaan Ylläsjärveltä Ahvenkankaalle asti ja lasketaan pysyvästi 60 km/h. Haluamme myös Ahvenkankaan S-mutkaan molempiin suuntiin liikennemerkit, jossa varoitetaan vaarallisesta mutkasta, kahdesta erillisristeyksestä sekä lasketaan nopeusrajoitus 40 km/h. 

Lopuksi, Ely-keskuksen Tampereen toimipisteen loppulause heidän palautteessaan oli että  “Tie on ollut vähintään tyydyttävässä kunnossa”. Niinpä, Ely-keskus sen näköjään tietää. Tervetuloa tarkastamaan tien kunto ihan paikan päälle. On käsittämätöntä että näin tärkeän yhdystien kunnostus ja ylläpito on täysin ylenkatsottu ja todella surkeassa jamassa. Selitys, että ongelma on että osa tiestä on Kolarin kunnan vastuulla ja osa Kittilän kunnan puolella ei oikein päde sitten kun onnettomuus tapahtuu. Nyt se tapahtui ja onneksi tällä kertaa ei tullut vakavampia seurauksia. Pitääkö tiellä ensin jonkun menettää henkensä ennenkuin Ely-keskus päättää ottaa asian viralliseen käsittelyyn?

Arvostaisimme, jos paikalliset tien vastuuhenkilöt kävisivät tarkastamassa paikan ihan omin silmin, eikä turvauduta joihinkin yleisiin laskelmiin ja byrokratiaan. 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Piia Sarajuuri voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…