Adressi Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäiväkodin säilyttämisen puolesta

Me allekirjoittaneet vetoamme Asikkalan kunnan päättäjiin Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäiväkodin säilyttämiseksi. 

Asikkalan kunnan taloustilanteen vuoksi on esitetty, että Kalkkisten koulu ja ryhmäperhepäiväkoti lopetettaisiin kesällä 2024. Kalkkisten koulussa ovat vuosiluokat 1-6 kahtena yhdysluokkana, oppilaita on tällä hetkellä 15. Ryhmäperhepäiväkodissa on 5 lasta ja määrä on kasvava. 

Kalkkisten koulun ja päiväkodin lopettaminen ei ole missään linjassa Asikkalan kuntastrategian kanssa. Säästöt ovat varmastikin tarpeen, mutta tässä yhteydessä ovat unohtuneet selkeästi seuraavat seikat: Kodin ja koulun yhteistyö, elävät kylät, kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen. Ennakkoluulotonta uusien ratkaisujen kokeilua olisi hyvä soveltaa tässä tilanteessa.

Linkki Asikkalan kuntastrategiaan: https://asikkala.fi/hallinto-ja-talous/strategia-ja-kehittaminen/ 

Pienen, eläväisen kylän koulu, päiväkoti ja sen ympäristö ovat tärkeitä niin vakiasukkaille kuin kesäasukkaillekin. Koulun ja päiväkodin yhteydessä olevat urheilukentät sekä leikkipuistot ovat vapaasti kaikkien käytössä, mutta mikäli lapset siirtyvät muualle, jää käyttöaste varsin vähäiseksi mutta ylläpitokustannukset säilyvät ennallaan.

Kunnallisten palveluiden on yltettävä myös kunnan reuna-alueille. Kalkkisten koulu ja päiväkoti on ehdottomasti säilytettävä ja tässä yhteydessä, hankalassa taloustilanteessa haastamme kunnan päättäjät tekemään oikean ratkaisun ja sopeuttamaan toiminnan säilyväksi ja kehittyväksi. 

Vaikka tilanne Kalkkisissa on vaikea yhä vähenevän oppilasmäärän vuoksi, olisi tilanne sopeutettava muulla tavoin kuin lopettamalla alueen ainoa peruspalvelu. Alati lopetusuhan alla oleva koulu ja perhepäiväkoti eivät myöskään houkuttele uusia asukkaita. Ei ainakaan työikäisiä perheineen. 

Erityisesti ryhmäperhepäiväkodin tulee säilyä alueella. Mikäli Kalkkisten alueen peruspalvelut lopetetaan ja palvelut siirtyvät täysin Vääksyyn ja Vesivehmaalle, tulee ajomatkaksi päiväkoti-ikäistä kuskatessa helpostikin n. 120 km/päivä jos työssäkäyvä vanhempi ei ole töissä Vääksyssä vaan esimerkiksi Kalkkisten alueella tai kotonaan etätöissä. Näiden ajokilometrien kustannukset maksetaan omasta tilipussista. Etätyön mahdollisuuksien lisääntyessä tulijoita alueelle olisi tulevaisuudessakin, mutta lapsiperheiden kustannukset nousevat ilman palveluita liian suuriksi. Kouluikäisten lasten pitkät koulumatkat eriarvoistavat asikkalalaisia lapsia ja ovat itsessään menoerä niin kunnalle rahallisesti kuin lapsille henkisesti. 

Alueen yrityksille Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäiväkodin loppuminen tietää hankaluuksia saada työvoimaa. Onko kunnalle mitenkään hyödyksi, että reuna-alueen asutuksesta vastaavat kesäasukkaat, eläkeläiset ja muista syistä työelämän ulkopuolella olevat? Kunnan elinvoimaa ja taloudellista kasvua edistävät kunnan alueella olevat yritykset ja veroja maksavat työikäiset. Onko tarkoitus myös vaikeuttaa yritysten toimintaa, elleivät ne sijaitse kuntakeskuksen lähellä? Kunnan elinvoimaisuuden sekä kuntalaisten tasa-arvoisuuden vuoksi palveluiden on säilyttävä myös kunnan reuna-alueilla. Kalkkisten koulu ja ryhmäperhepäiväkoti säilyessään takaavat kumpaakin ja lisäävät omalta osaltaan kunnan vetovoimaisuutta. 

Ohessa linkkeinä uutisia ja tutkimuksia kyläkoulujen hyödyistä ja tärkeydestä. 

Suomen kylät ry kyseenalaistaa kyläkoulujen lakkauttamisesta syntyneet säästöt: 

https://suomenkylat.fi/ajankohtaista/uutiset/puolet-suomen-peruskouluista-lakkautettu-kylakoulujen-pelastuspaketti-kyseenalaistaa-koululakkautuksista-syntyneet-saastot 

YLE uutisoi: pienessä koulussa on parempi: 

https://yle.fi/a/3-5619827 

Maaseutupolitiikan neuvoston blogin vieraskynänä Suomen lähikoulut ry:n puheenjohtaja: 

https://www.maaseutupolitiikka.fi/blog/myos-kylakoulut-kuuluvat-tulevaisuuden-kuntiin 

Pieni koulu viihtyisänä oppimisympäristönä. Kandidaattitutkielma: 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/119648/LaukkanenTopi.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Kyläkoulujen sosiaalista kasvu- ja oppimisympäristöä lasten näkökulmasta. Pro Gradu –tutkielma: 

https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61916/Toimela.Meri.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

 

 


Aura Kuisma, Kalkkisten seudun kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Aura Kuisma, Kalkkisten seudun kyläyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…