Adressi Kasurilan koulun 3.-6. luokkien lakkauttamista vastaan

Siilinjärven kunta suunnittelee lakkauttavansa Kasurilan koulun 3.-6. luokat noin vuodesta 2025  eteenpäin osana kunnan talouden pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Kouluun jäisi tällöin ainoastaan esikoulu ja 1.-2. luokat.

Kasurilan koulu on n. 180 oppilaan koulu Kasurilan rinteiden lähistöllä. Koulu sijaitsee maaseudun haja-asutuksen ja taajaman välimaastossa vanhan viitostien varrella noin 4 km Siilinjärven keskustasta etelään. Koulussa on yhdeksän luokkaa, joita opettaa ja ohjaa luokanopettajien lisäksi kieltenopettaja, erityisopettaja ja rehtori sekä koulunkäynnin ohjaajat. Lisäksi koululla toimii Siilinjärven ev.lut. seurakunnan pitämä iltapäiväkerho. Koulun kanssa samalla tontilla toimii myös Kasurilan esiopetusryhmät.

Koulussa on tehty toimenpiteitä sisäilmaongelmien vuoksi ja tällä hetkellä koululla on käytössä kaksi viipalerakennusta.

Siilinjärvi on aktiivinen ja kasvava kunta, joka pyrkii houkuttelemaan lapsiperheitä. Kasurilan alueella asuu paljon lapsiperheitä. Siilinjärven tulisi arvioida päätöksiään niiden vaikutuksista lapsiin. Koulun luokkien lakkauttamisella olisi suuria negatiivisia vaikutuksia Kasurilan ja lähiympäristössä asuvien lasten sekä heidän perheidensä elämään. 

Kunnanhallituksen tekemän suunnitelman mukaan: ”Investointien osalta kyseessä on Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun yhtäaikainen rakentaminen vuosien 2023-2025 aikana. Siilinlahden koulun valmistuttua tullaan Kasurilan koulussa järjestämään esiopetus ja luokkien 1-2 opetus...” sekä "Kouluverkon tarkastelussa merkittävimmän säästön tuo, että uusinvestointeja ei tehdä Kasurilan ja Kehvon kouluihin (säästöä ei ole huomioitu laskelmassa)."

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kasurilan koulun 3.-6. luokat tultaisiin säilyttämään.

Vaadimme myös, että päättäjät eivät antaisi koulun tilojen mennä tietoisesti huonoon kuntoon vaan remontoisivat tilat koulunkäynnin jatkumisen varmistamiseksi ja ajattelisivat asioita koululaisten sekä heidän vanhempiensa näkökulmasta. Kunnan täytyy säästää jostain muusta kuin lasten lähikoulusta ja turvallisista koulumatkoista. Näiden säästöjen takia lasten koulumatkat kasvavat kohtuuttoman pitkiksi.