Adressi Mikkelin pääkirjaston tilojen säilyttämiseksi kirjaston omassa käytössä

Adressin allekirjoittaneita on 563 yhteensä; paperiselle adressin allekirjoittaneita on 320 ja nettiadresissa 243 allekirjoitusta 21.9.2021 mennessä. KIITOKSET KAIKILLE ALLEKIRJOITTANEILLE! Adressi luovutetaan 21.9.2021 konserni- ja elinvoimajaostolle.

Me allekirjoittaneet vastustamme Mikkelin konserni- ja elinvoimajaoston (kokous 9.2.2021 § 8) suunnitelmia tilaintegraation suhteen siltä osin kuin ne koskettavat Mikkelin pääkirjastoa. Mikkelin pääkirjasto on aikoinaan luvattu säilyttää, kun kaupungissa lakkautettiin 3 kirjastoa. Lehtilukusali tulee säilyttää eikä sinne eikä muualle kirjastoon tule viedä Mikkelin kaupungin virastotalon toimintoja. Kirjastoa koskevat hankkeet voi käynnistää vain se lautakunta, joka vastaa kirjastotoimesta. Ja myös silloin kuuleminen kirjastolain 5.2 §:n ja kuntalain 27 §:n edellyttämällä tavalla tulee tehdä ensin. Olisi tullut kuulla kaupunkilaisia ja olisi tullut kuulla henkilökuntaa pöytäkirjaan kirjaten. Nyt kun piirustukset on tilattu, tulee ne julkistaa välittömästi. Mikkelin kaupungin tulee etsiä tarvitsemansa tilat itselle ja matkailulle virastotalon rakennuksestaan väliseiniä rakentamalla ja kartoittamalla koko rakennuksen tilat. Etätyö mahdollistaa työtilojen pienentämisen.

Tämä adressi lehtilukusalin säilymiseksi nykyisellä paikalla osana laadukkaita kirjastopalveluja on syntynyt kuntalaisten aloitteesta. Kirjastotoimi ei ole adressissa osallisena eikä aloitteellisena osapuolena. Sama adressi on allekirjoitettavana paperisena myös Mikkelin pääkirjaston lehtilukusalissa. Huomioithan ystävällisesti, että allekirjoitat adressin täten vain kerran.

KIRJASTO.jpg

 


Katariina Asikainen ja Tiina Väisänen    Ota yhteyttä adressin tekijään