Adressi musiikkitieteen yliopisto-opettajan tehtävän perustamiseksi

 

Helsingin yliopiston musiikkitieteen ainejärjestö Synkooppi ry on huolissaan opintosuunnan henkilöstöresursseista, jotka ovat jatkossa 1 professori + 2 yo-lehtoria entisen 2 professorin + 2 yo-lehtorin sijaan, kun heinäkuun lopussa 2018 päättyvät Esa Liljan määräaikainen sopimus ja Kai Lassfolkin määräaikainen professuuri. Me musiikkitieteen opiskelijat ja alumnit tuemme henkilökunnan esitystä musiikkitieteen yliopisto-opettajan tehtävän perustamiseksi, jotta musiikkitieteen opetus jatkuu laadukkaana ja opiskelijoiden valmistumisen mahdollistavana. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluisi musiikkihistorian peruskurssien ja musiikkianalyysin opetus sekä musiikkianalyyttisten opinnäytteiden ohjaus.

 

Henkilöstön entisestään kuormittunut työmäärä näkyy jo nyt opiskelijoiden arjessa mm. opintosuoritusten arviointien ja rekisteröimisen hidastumisena ja tieteenalaan liittyvän opintoneuvonnan määrän vähenemisenä. Henkilöstön vähentäminen tekisi tilanteesta mielestämme täysin kohtuuttoman. Olemme huolissamme henkilöstön jaksamisesta ja opiskelijoiden riittävästä opetuksesta. Koska musiikin teorian osaamista ei mitata enää pääsykokeella, on sen opetus turvattava muilla keinoin. Tutkintouudistus vaikuttaa myös henkilöstön työmäärään; siirtymäkauden aikana on huolehdittava myös vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevien mahdollisuuksista suorittaa tutkintoonsa kuuluvia kursseja, ja lisäksi yhteistyö muiden opintosuuntien kanssa työllistää henkilöstöä. Uudet tutkintovaatimukset on mitoitettu nykyisen henkilöstömäärän mukaisesti, joten määrän vähentäminen vuoden päästä uudistuksesta ei ole kestävä ratkaisu. Uuden yliopisto-opettajan tehtävän perustamisella varmistetaan, että sekä vanhoilla että uusilla tutkintovaatimuksilla opiskelevat saavat musiikkitieteen opintosuunnassa riittävästi opetusta tutkintojensa loppuunsaattamiseksi, ja musiikkitieteen opetus säilyy laadukkaana ja työelämään sekä tutkimukseen valmistavana jatkossakin.

Facebook
Kannatatko perustuloa?