Adressi Oulun kaupunginteatterin toimintaedellytysten säilyttämisen puolesta!

 

Adressi

 

Oulun kaupunginteatterin

toimintaedellytysten säilyttämisen puolesta

 

ME allekirjoittaneet yksityishenkilöt (yli puoluerajojen, ja puolueettomat), ja kansalaisjärjestöjen sekä yhteisöjen edustajat Oulusta, Oulun ympäristöstä, koko Pohjois-Suomesta ja muualta Suomesta esitämme ja vaadimme, että Oulun kaupunginteatterin (Oulun Kaupunginteatteri Oy:n) avustus- ja muut toimintamäärärahat säilytetään sillä tasolla kuin Oulun kaupunginjohtaja on esittänyt vuotta 2021 koskevan Oulun kaupungin talousarvioehdotuksensa yhteydessä Oulun kaupunginhallitukselle.

Tämä vaatimus esitetään Oulun kaupunginvaltuustolle, joka kokoontuu maanantaina 30. marraskuuta 2020. Oulun kaupunginhallitus oli kokouksessaan äänestäen supistanut kaupunginjohtajan tekemää määrärahaesitystä.

 

Vaikutus koko 

alueen talouteen

Oulun Kaupunginteatteri Oy:n määrärahojen / avustusten supistaminen alunperin vuodelle 2021 esitetystä summasta vaarantaisi kaupunginteatterin toiminnan nykyisen laajuuden ja tason sekä näivettäisi mahdollisuudet kehittää toimintaa. Kaupunginhallitus on supistanut kaupunginjohtajan tekemästä vuoden 2021 määrärahaesityksestä puoli miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna määräraha on valtuuston vuosille 2020–21 hyväksymässä talousarviossa 4,9 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen muutos esitykseen on kymmenesosa tämän vuoden määrärahasta.

Muutettu esitys ei ole valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman 2020–21 mukainen.

Oulu Euroopan Kulttuurikaupungiksi 2026 -hankkeen kaatumisen lisäksi määrärahaleikkaus alunperin esitetystä summasta johtaisi monien asiantuntijoiden mukaan kaupunginteatterin ensi-iltojen vähenemiseen, työntekijöiden irtisanomisiin, ja pienentyneiden lipputulojen sekä muiden seurannaisvaikutusten vuoksi myös teatterin saamien valtiontukien supistumiseen, jolloin koko teatteritoiminnan kannattavuus heikentyisi ratkaisevasti.

Samalla kaupungin ja koko alueen muun kulttuuri-, ravitsemus- ja majoitus- sekä mm. tilausliikennepalvelualan yritysten toimintamahdollisuudet heikentyisivät. Alalla olisi odotettavissa työntekijöiden irtisanomisia ja yritysten konkursseja, varsinkin nyt kun koronaepidemian vaikutus koko yritystoimintaan on kielteinen.

Koska määrärahojen riittämättömyyden vuoksi Oulun kaupunginteatteri jo lähivuosina joutuisi lopettamaan, myös mahdollisuudet julkisten tilausten ja yritysten kokousten järjestämiseen talossa katoaisivat. Kaupungin maksettavaksi jäisivät tyhjän rakennuksen kiinteistökulut.

Oulun kaupunginteatterin toiminnan näivettämisellä olisi vakavat seuraukset Oulun ja koko talousalueen yritystoimintaan ja työllisyyteen sekä kaupungin ja seudun kuntien kunnallisverotuloihin.

 

Vaikutus alueen

kokonaisviihtyvyyteen

ja houkuttelevuuteen

Kulttuuri- ja harrastuspalvelut ovat useiden mielenterveystutkijoiden mukaan tärkeimpiä palveluita, mitä kunta voi asukkailleen antaa.

Terveys-, koulutus ja sivistyspalvelut ovat pitkälti lakisääteisiä, eikä kulttuuripalvelujen tarjoaminen ei saa millään tavalla heikentää niidenkään saatavuutta. Kulttuuripalvelut antavat tiukoissakin yhteiskunnallisissa tilanteissa asukkaille mahdollisuuden jaksaa tiukan arjen paineet. Nämä palvelut vaikuttavat myönteisesti niin fyysiseen kuin henkiseen terveyteen ja jaksamiseen.

Kaupunginteatterin vaikutus muuhun oululaiseen elämään tuottaa yhteistyötä myös koulu- ja päiväkotitoiminnan sekä yleisen sivistystoiminnan alalla sekä monissa hoitokodeissa. Mahdollisuudet urheilun ja kulttuurin yhteistapahtumiin ovat olleet tähän mennessä kasvussa.

Oulun kaupunginteatteri on laajalla alueella suurin ja ainoa valtakunnallisesti korkeatasoiseksi tunnustettu teatteri. Näin ollen Oulun kaupunginteatteri palvelee koko talousalueen vetovoimaisutta ja viihtyvyyttä muun muassa muuttoliikkeen, asuntorakentamisen ja kaikkien palveluiden kannalta eli työllisyyttä. Myönteinen vaikutus yltää Oulun lisäksi ainakin naapurikuntien talousrakenteeseen.

Kulttuuri ja taide ovat teknisen osaamisen lisäksi Oulun koko talousalueen suuria vetovoimatekijöitä.

 

Vaikutus

Kulttuurikaupunki

-hankkeeseen

Kaupunginjohtajan esittämän määrärahan leikkaaminen toimisi vahingollisesti myös esimerkiksi Oulun kaupungin tekemää Euroopan kulttuurikaupunki 2026 -esitystä silmälläpitäen. Kulttuurikaupunki-hakemus on tehty Oulussa yksituumaisesti ja se on saanut laajan kannatuksen alueen konkreettisten toimijoiden ja kaupunkilaisten keskuudessa.

Esityksen uskottavuuspohjan vahvistaminen on jo pitkällä sekä kaupungin itsensä, alueen yhdistysten sekä yrittäjien ja yritysten keskuudessa. Yhteinen tahtotila yli poliittisten puolueiden rajojen on, että kulttuurikaupunki -status saataisiin: arvioiden mukaan se toisi hyötyä Oulun seudulle muun muassa kulttuurimatkailun ansiosta, niin alueen majoitusliikkeille että kaupunginteatterin kuin lisäksi alan yksityisille palveluyrityksille. Kulttuurikaupunki-hankkeelta toivotaan jo hakemusvaiheessa piristystä alueen toiminnallisiin edellytyksiin.

Selvityksiä muiden suomalaisten kaupunkien myönteisistä kulttuurihankkeista on julkistettu jo usealla paikkakunnalla. Turun kulttuurikaupunkivuosi 2011 tuotti alueelle 260 miljoonan euron alueellisen hyödyn.

Kemissä on todettu, että kun Kemin kaupunginteatterin toimintamahdollisuudet saatiin jotensakin säilytettyä, myönteiset kerrannaisvaikutukset myös yritystoimintaan ovat kasvaneet. Jyväskylässä on laskettu, että yksistään taide- ja kulttuuripalvelualan laitosten ja yritysten myönteinen vaikutus alueelle on 15 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunginhallituksessa määrärahaesityksestä tehty esityspäätös ei ole allekirjoittaneiden mielestä yhdensuuntainen Oulun kaupungin luoman "Kaupunkistrategia Oulu 2026" kanssa.

Pyydämme, että Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyy Oulun kaupunginteatterin määrärahan / Oulun kaupunginteatteri Oy:n avustuksen vuodelle 2021 kaupunginjohtajan eikä kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

 


Tämän adressin avaaja ja luovuttaja: Pentti Kiviranta Puolueista riippumattoman Oulun Kaiku -keskusteluryhmän facebook-sivuston ylläpitäjä –Adressin teksti on koottu ryhmässä käydystä keskustelusta.    Ota yhteyttä adressin tekijään