ADRESSI TAHMELAN KURPITSATALON YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

Allekirjoita adressi Kurpitsatalon säilyttämisen, kunnostamisen ja yhteisöllisen kulttuuriperinteen jatkamisen puolesta!

Me allekirjoittaneet yksityishenkilöt, yhdistykset ja yhteisöt vaadimme että Kurpitsatalo on säilytettävä kansalaistalona, jonka toimijat toteuttavat hyvinvointia edistävää, yleishyödyllistä ja kaikille avointa toimintaa.

Toivomme Tampereen kaupungin tukemaa kaikille avointa ja tasa-arvoista tilaa, missä voi tuottaa tapahtumia ja kulttuuria yhteisöllisen toiminnan periaatteella. Talosta on kasvanut palstaviljelijöiden tukikohta ja eläväinen kulttuurikeskus monien vapaaehtoisten valtavan työpanoksen ja Tampereen kaupungin myötämielisyyden ansiosta.

Kurpitsatalo on jo vuosien ajan tarjonnut alueen asukkaille ainutlaatuisen paikan kokoontua, oppia ja harrastaa yhdessä. Tämä yhteisöllisyys edistää hyvinvointia ja luo vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen. Kurpitsatalo tarjoaa monipuolisia tapahtumia, työpajoja ja tilaisuuksia, jotka rikastuttavat alueen kulttuuria ja sosiaalista elämää. Sen toiminnan lakkaaminen olisi merkittävä menetys koko yhteisölle.

Vaadimme, että kaupungin päättäjät tunnustavat Kurpitsatalon merkityksen ja ryhtyvät toimiin sen toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi jatkossakin. Talon kunto ja suojelumahdollisuudet on selvitettävä ja kansalaisten tarpeet ja toiveet kuultava. Mahdollisuudet erilaisille avustuksille ja tuille talon säilyttämiseksi ja toiminnan jatkumiseksi on selvitettävä.

Peräänkuulutamme aitoa keskustelua ja tekoja monimuotoisemman tilakulttuurin puolesta. Kulttuuri kukoistaa ja luo hyvinvointia, jos sillä on tila mihin juurtua.

Yhteisöllisyys ja talkoohenki tuovat paitsi säästöjä, niin hyvinvointia ja osallisuutta, jota kovasti tänä päivänä tarvitaan. Kurpitsatalon toiminnassa korostuvat myös vastuullisuus ja kestävä kehitys. Talo edistää ekologisia arvoja ja yhteisöllistä vastuuta, mikä tekee siitä tärkeän esimerkin kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Talon historiallinen arvo täytyy tiedostaa, sekä pihapiirin merkitys viheralueena.

Talkoohenkeä löytyy jos sille annetaan tilaa!

Adressi toimitetaan Tampereen kaupungin pormestarille sekä apulaispormestarille sisällyttäen paperille allekirjoitetut ja sähköisesti allekirjoitetut versiot.

 

Sign the petition to preserve, restore, and continue the community cultural heritage of Kurpitsatalo!

We, the undersigned individuals, associations, and communities, demand that Kurpitsatalo be preserved as a community house, where the crew carry out activities that promote well-being, are of general benefit, and are open to all.

We hope for a space supported by the City of Tampere that is open and equal for everyone, where events and culture can be produced based on the principles of community action. The house has grown into a base for gardeners and a lively cultural center thanks to the tremendous efforts of many volunteers and the goodwill of the City of Tampere.

For years, Kurpitsatalo has offered residents a unique place to gather, learn, and engage in activities together. This sense of community promotes well-being and creates a strong feeling of togetherness. Kurpitsatalo provides a variety of events, workshops, and opportunities that enrich the area's culture and social life. The closure of its activities would be a significant loss to the entire community.

We demand that the city's decision-makers recognize the significance of Kurpitsatalo and take steps to ensure and develop its activities in the future. The condition and preservation possibilities of the house must be investigated, and the needs and wishes of citizens must be heard. Opportunities for various grants and supports to preserve the house and continue its activities must be explored.

We call for genuine discussion and actions to support a more diverse spatial culture. Culture thrives and creates well-being if it has a space to take root.

Community spirit and volunteer work not only bring savings but also well-being and inclusion, which are much needed today. The activities at Kurpitsatalo also emphasize responsibility and sustainable development. The house promotes ecological values and community responsibility, making it an important example in building a sustainable society. The historical value of the house must be acknowledged, as well as the significance of its yard as a green area.

Volunteer spirit will flourish if given the space!

The petition will be delivered to the Mayor of Tampere and the Deputy Mayor, including both paper and electronically signed versions.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Vera Aarteinen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Vera Aarteinen saa täten minulta valtuudet luovuttamaan tässä kaavakkeessa antamani tiedot seuraaville tahoille:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 1000 ihmiselle.

Lisätietoja…