Adressi Valkiavuoren koulun kakkosluokkien yhdistämistä vastaan

Seinäjoen kaupunki on päättänyt yhdistää Valkiavuoren koulun kolme kakkosluokkaa syksystä 2023 alkaen kahdeksi luokaksi.

Luokkakoot tulevat olemaan isoja tämän muutoksen jälkeen, n 30 oppilasta/ luokka. Nämä lapset ovat juuri lopettamassa alkuopetusta. Kolmas luokka on oppilaille iso muutos alkuopetuksen jälkeen, kun lukuaineita opiskellaan tavoitteellisemmin. Kolmannen luokan aikana opetellaan lukuaineiden ja kielten opiskelutekniikka. Se vie aikaa ja vaatii opettajan ohjausta.  Opettajan aika ei riitä isossa luokassa huomioimaan ja antamaan tukea kaikille sitä tarvitseville. Nykyinen oppilaiden kasvanut tuen tarve luo tarpeen, että pitäisi olla pienemmät ryhmät, jotta opettaja pystyisi yksilöllisesti tukemaan heitä, jotka tarvitsevat enemmän tukea.

Perusopetuslain mukaan opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Tämäkö on Seinäjoen kaupungin tarjoamaa lapsen edun mukaista perusopetusta kuten perusopetuslaki määrittää.

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Isot luokkakoot eivät tue myöskään tätä. Isossa luokassa äänitaso nousee, keskittyminen ja oppiminen on hankalampaa. Häirintä, kiusaaminen ja lasten syrjintä ja syrjäytyminen mahdollistuu kun opettaja ei pysty kaikkea riittävästi huomioimaan. Lasten ja nuorten syrjääntyminen -ja mielenterveysongelmat ovat nousseet. Mielenterveyden ongelmien ehkäisemisessä korostuvat lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäiseminen. Pienet luokkakoot mahdollistaa tämän.

Suomen Pisa tulokset ovat laskeneet vuodesta 2006 lähtien. Suurin syy tähän ovat juuri leikkaukset perusopetuksessa ja suuret luokkakoot.

Nämä Seinäjoen kaupungin suunnittelemat leikkaukset perusopetuksessa ovat lyhytnäköisiä. Erityisopetuksen ja tehostetun tuen tarve lisääntyy. Riski lasten -ja nuorten syrjäytymiseen ja mielenterveysongelmille kasvaa. Opettajilla on jakamaton vastuu oppilaista, isossa ryhmässä vastuu korostuu ja luo osaltaan painetta. Työssä jaksaminen vaikeutuu. Iso ryhmä ei tuo opettajalle yhtään enempää palkallisia tunteja, työmäärä vain kasvaa. Se uuvuttaa ja vaikuttaa työssä jaksamiseen. Näillä toimilla saavutetut säästöt tulevat tulevaisuudessa kalliiksi korjaavina toimenpiteinä.

Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. Tämä ei tule toteutumaan näiden tulevien kolmosluokkalaisten osalta edes saman koulun/kaupungin alueella. 

Adressi toimitetaan liitteenä vanhempien kirjelmän kanssa sähköpostitse Seinäjoen kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnalle 19.4.2023

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Petra Yli-Soini voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…