Adressi varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan puolesta Auran Kirkonkulmalla

Auran kunta on päätöksillään ajanut Kirkonkulman alueella toimivan päiväkoti
Touhutaskun ahtaalle. Vuoden 2020 päätökset sekä esiopetuksen että koulun aamu- ja
iltapäivätoiminnan järjestämisestä kunnan omana toimintana muissa yksiköissä ovat
aiheuttaneet päiväkodin asiakasmäärässä merkittävän laskun kuluneen vuoden aikana.
Päiväkoti Touhutasku toimii tällä hetkellä palveluseteli-päiväkotina, mutta toiminta
kokonaisuudessaan päättyy kesäkuun 2021 lopussa kunnan päätöksenteosta johtuen.
Kysyntää olisi, mutta päiväkodin mahdollisuudet tarjota asiakkailleen esiopetuksen-,
aamu- ja iltapäiväkerhon- sekä varhaiskasvatuksen asiakaspaikkoja on tehty
kohtuuttomiksi, jotta yksikkö voisi jatkaa toimintaansa.
Me allekirjoittaneet haluamme vedota kunnan päättäjiin, jotta he ymmärtäisivät
Touhutaskun laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen merkityksen Kirkonkulman
ja sen lähialueiden lapsiperheille, joista moni on muuttanut alueelle sekä koulun että
päiväkodin sijainnin vuoksi. Myös alueella myynnissä olevia Järykselän uusia tontteja
markkinoidaan ko. palvelujen saatavuudella ja läheisyydellä, mikä on merkittävä tekijä
Auran asukasluvun kasvattamisen ja alueen vireillä olevien kehittämishankkeiden
näkökulmasta.
Päiväkoti Touhutasku on ollut vuosittain Auran varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn
perusteella vetovoimainen päiväkoti mm. asiakastyytyväisyydellä mitattuna. Touhutaskun
sitoutuneesta ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä sekä hyvistä toimintavoista johtuen
päiväkoti on voinut tarjota laadukasta ja erilaiset tarpeet huomioivaa varhaiskasvatusta ja
esiopetusta lukuisille alueen perheille lasten yksilölliset erot ja tukitarpeet huomioiden.
Uskomme, että toiminnan jatkuminen alueella nykyisen Touhutaskun tiloissa kunnan
vuokraamana yksikkönä ja nykyiset työntekijät säilyttäen, takaisi alueen lapsiperheiden
hyvinvoinnin ja pysyvyyden Auran kunnan ja sen palveluiden piirissä, puhumattakaan
uusista perheistä, jotka harkitsevat muuttoa Auran kuntaan. Varhaiskasvatus- ja
esiopetusyksikkönä Touhutasku on täydentänyt kodinomaisuudellaan ja rauhallisella,
luonnonläheisellä ympäristöllään kunnan päivähoitoyksiköiden monipuolista
palveluntarjontaa, mistä hyötyy koko Auran kunta.
Näemme ainoana ja oikeana ratkaisuna sen, että alueen varhaiskasvatus- ja
esiopetustoiminta jatkuu ja säilyy nykyisissä päiväkoti Touhutaskun tiloissa, jolloin lasten
siirtyminen lähiesikoulusta Kirkonkulman koulun oppilaiksi mahdollistetaan myös jatkossa.
”Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä
on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu” (Varhaiskasvatuslaki, 4 §), joka toteutuu, jos
Auran kunta päättää vuokrata Touhutaskun tilat osaksi kunnan palveluntarjontaa
heinäkuusta 2021 alkaen.


Annika Hakanpää    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Annika Hakanpää voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…