Ahlaisten koulun säilyttämisen puolesta!

Porissa on käynnissä palveluverkkouudistus, joka koskee koko Poria. Myös Ahlaisten alue on tarkastelun alla. Erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden suunnitelmista on julkaistu Porin nettisivuilla. Huolenaiheenamme on Ahlaisten koulu ja sen tulevaisuus. Alakoulussa opiskelee tällä hetkellä (5.2.2019) 57 oppilasta. Ahlaisten koulu on koko kylän sydän ja vetovoima. Koulussa lapset saavat laadukasta, yksilöllistä opetusta rauhallisessa maalaisympäristössä. Koulumatkat ovat turvallisia. Luonto on lähellä. Ahlaista on markkinoitu lapsiystävällisenä kylänä. Koulun tiloissa järjestetään vapaa-ajalla myös paljon erilaista harrastustoimintaa. 

Porin kaupungin alulle panema palveluverkkouudistus uhkaa kylämme asukkaille tärkeitä perustoimintoja. Koulun lakkauttaminen tai osittainen siirtäminen Noormarkkuun tekisi seudun lapsiperheiden elämästä erittäin vaikeaa ja estäisi uusien perheiden muuttamisen alueelle. Alla erilaisia alueen asukkailta esiin tulleita huolenaiheita:

- suuri koulu ei ole lapsen etu

- pitkät välimatkat eivät tue kaverisuhteita

- pitkät bussimatkat ja mahdolliset odotustunnit pidentävät lapsen koulupäivää kohtuuttomasti. Osalla lapsista jo kotoa bussipysäkille on todella pitkä matka.

- koulutien turvallisuus?

- koulukiusaaminen?

- vaikutukset tulevaisuuden väkilukuun, poismuutto alueelta?

- syrjäytyminen, sosiaalinen paine ja ongelmat lapsilla -> näiden vaikutukset tulevaisuudessa

- miten järjestetään iltapäiväkerho-toiminta 1- ja 2-luokkalaisille

- koulukyytikustannusten kasvaminen, kuljettajien vastuun lisääntyminen

 

Tämän adressin myötä haluamme vedota päättäjiin Ahlaisten koulun säilyttämiseksi. Vaadimme, että tulevaisuudessakin koulussa säilyvät luokat 1-6. Mahdollinen uudisrakentaminen tai peruskorjaus tulee todennäköisesti kysymykseen. Toivomme, että päätöksiä tehtäessä huomioidaan alueemme lasten- ja nuorten hyvinvointi. 

 

Allekirjoittamalla tämän adressin olet mukana puolustamassa Ahlaisten koulua ja osoittamassa päättäjille koulumme tärkeyttä.

 

Kiitos tuestasi!

 

Porissa 5.2.2019

Ahlaisten koulun vanhempainyhdistys ry


Henna Tuominen, Ahlaisten koulun vanhempainyhdistys ry, sihteeri    Ota yhteyttä adressin tekijään