Ajoksen uimaranta uudelleen käyttöön (Kemi)

Ajoksen uimaranta uudelleen käyttöön facebook -ryhmä on tehnyt seuraavan sisältöisen aloitteen Kemin kaupungin hallitukselle:  http://www.kemi.fi/d5web/kokous/20142622-20.HTM

Aloitetta kuitenkin tulkittiin siten, että se on yhden henkilön tekemä.

Koska kuntalaisaloitteesta on laissa todettu seuraavaa:

»28 § Aloiteoikeus
Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.»

Tämän takia keräämme nyt Kemiläisten henkilöiden allekirjoituksia tällä adressilla, jotta saamme asiamme Kemin kaupungin valtuuston käsiteltäväksi. Siihen vaaditaan 2% kunnan äänioikeutetuista asukkaista.

Vaadimme, että selvitetään, kuinka Natura rajoittaa vai rajoittaako ollenkaan, alueen käyttöä virkistysalueena. Asiasta tulee tehdä virallinen selvitys. Hallitus ohitti koko asian ilmeisestikkään mitään lausuntoa ELY-keskukselta pyytämättä.

Haluamme takaisin hienon, luonnon muovaaman uimarantamme ja toivomme, että Kemiläiset ottavat asian omakseen. Kyse ei ole mistään suurista investoinneista, jotka kaataisivat kaupungin talouden.


Ajoksen uimaranta uudelleen käyttöön - facebook ryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään