Alarannan uuden koulun rakentaminen Iin kuntaan Alarannalle

Tähän adressiin kerätään nimiä uuden Alarannan koulun rakentamisen puolesta Iin kuntaan Alarannalle. 

Ma 28.1.2019 kunnanhallituksen esityslistalla on pykälä, jossa ehdotetaan, että Alarannan koulua ei rakennettaisikaan aiemmista lupauksista huolimatta. Asian käsittely jatkuu Iin kunnanvaltuustossa ma 4.2.2019, jonne menemme ojentamaan nimiadressin.

Alarannan vanhempainyhdistys ja alarantalaiset vastustavat tätä jyrkästi ja vaativat uuden koulun rakentamista Alarannalle.

Perusteluja koulun rakentamiselle:

 • Iin kunnan kuntastrategiassa vuosille 2018-2025 sanotaan: ”Yhteisölliset asuinalueet yhdistävät eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia kuntalaisia. Kyläkulttuuri kyläkouluineen-, yhdistyksineen ja -tupineen tuo esiin maalaismaisen elämän parhaat puolet.” Päätösesitys on käytännössä suoraan strategian vastainen. Päätösesityksessä ehdotetaan Alarannan oppilaiden siirtymistä kokonaan Haminan koulun alueelle, jonne rakennettaisiin uusi koulu.
 • Alarannan koulun oppilasmäärä on ollut koko ajan nouseva ja oppilasennusteissa näkyy edelleen kasvua tulevina vuosina.
 • Alarannan koulualue on jo valmis pihoineen ja lähellä luontoa. Muun muassa retkeilymetsä, piha-areena, luistelukenttä ja hiihtoladut löytyvät valmiina koulun läheisyydestä.
 • Jo nyt alueella asuu paljon lapsiperheitä, jotka ovat valinneet Alarannan asuinalueekseen koulun läheisyyden takia.
 • Alarannalle ja Karhuun on kaavoitettu tontteja, joiden potentiaaliset ostajat ovat mahdollisesti juuri lapsiperheitä; rakentaminen tuskin kiinnostaa, jos alueella ei ole koulua. Uusilla muuttajilla on todella arvokas merkitys taloudellisesti Iin kunnalle.
 • Kuljetuskustannukset kasvavat, jos myös 1.-2. lk oppilaat siirretään Haminan koulun alueelle.
  • Karhusta kuljetettavat oppilaat tarvitsevat kaikki koulukuljetuksen -> tätä ei ole otettu vielä laskelmissa huomioon
   • Kuljetusrumba kaikkineen tuo haasteita ja ylimääräistä rasitetta lapsille sekä perheille
  • Ii on sitoutunut olemaan ympäristöystävällinen kunta; kuljetusten lisääminen ei lisää ympäristöystävällisyyttä
 • Koulumatka Haminan koululle on kaikille edelleen suhteellisen vaarallinen. Matkalla on tienylitys, jossa on aiemmin sattunut kuolemaan johtanut tilanne. Vaikka tienylitykseen on rakennettu korotettu suojatie, ylitys ei edelleenkään ole lapsille turvallinen.
 • Alarannan koulu on tarpeellinen ensisijaisesti alueen lapsille, mutta myös koko yhteisölle. Pienet koulut luovat turvaa kaikille kyläläisille, ja ne toimivat kokoontumispaikkoina. Näin on myös Alarannalla.

Pyydämme myös Sinun tukeasi, jonka voit helposti antaa allekirjoittamalla tämän adressin.

Kiitos!


Marika Loukusa, sihteeri, Alarannan koulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään