Älkää palauttako ihmiskaupan uhria Joy Osadoloria ja hänen lastaan - Deportera inte Joy och hennes barn

Pä svenska nedan/in English below

Vetoamme sisäministeriin, että hän toimisi Joy Osadolorin ja hänen alaikäisen lapsensa käännyttämisen estämiseksi ja vaadimme mahdollisuuden suulliseen käsittelyyn. Joy pakotettiin Italiassa työskentelmään prostituoituna, samoin hänen entinen aviomiehensä pakotti hänet prostituutioon väkivallalla uhaten. Lapsella on kehossa arpia isän väkivallasta. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on tunnistanut äidin ihmiskaupan uhriksi.

Suomen viranomaiset eivät myönnä, että uhka on yhä todellinen. Äiti ja lapsi ovat haavoittuvassa asemassa ja tarvitsevat suojelua. Viranomaiset haluavat pakkopalauttaa äidin ja lapsen Italiaan, jossa maan pakolaisista kuormittuneessa tilanteessa viranomaiset eivät pysty suojelemaan heitä ihmiskaupalta. Auta äitiä ja lasta allekirjoittamalla adressi.

 

Vi vädjar till inrikesmininstern för att hon skulle agera för att stoppa deportationen av Joy Osadolor och hennes minderåriga barn. Joy tvingades till att arbeta som prostituerad i Italien, på samma sätt tvingade hennes före detta make henne till prostitution genom att hota med våld. Barnet har ärr i kroppen efter våld av fadern. Hjälpsystemet för offer för människohandel har identifierat mamman som offer för människohandeln. Myndigheterna i Finland medger inte att hotet fortfarande är verkligt. Mamman och barnet är i en sårbar situation och behöver skydd. Myndigheterna vill tvångsdeportera mamman och barnet till Italien, där myndigheterna inte förmår skydda dem från människohandel i landets överbelastade flyktingsituation. Hjälp mamman och barnet genom att underteckna adressen!

We plead for the interior minister so that she would act for stopping the deportation of Joy Osadolor and her underaged child. Joy was forced to work as a prostitute in Italy and her husband also forced her to work as a prostitute by threatening with violence. The child has marks of violence on the body. The mother has been recognized by authorities as a victim of human trafficing.  The Finnish authorities do not admit that the threat is still actual and want to deport the mother and child to Italy. They are in a vulnerable state and need protection. Help the mother and her child by signing the address.