Alvettulan koulun ja päiväkodin säilymisen puolesta!

WhatsApp_Image_2023-08-08_at_20.49_.52_1.jpegHämeenlinnan kaupunki on esittänyt Alvettulan koulun ja päiväkodin lakkautettavaksi jo ensi syksynä, 2024.

Me allekirjoittaneet vastustamme Alvettulan koulun ja päiväkodin lakkauttamista koskevaa esitystä ja vaadimme että palvelut säilytetään seuraavin perustein: 

1. Kyläkoulu/päiväkoti on merkittävä kylän vetovoimaa lisäävä ja elinvoimaa ylläpitävä tekijä. Palveluiden lakkauttaminen olisi kylälle kuolinisku, kun viimeisetkin palvelut viedään. 

2. Alvettulan kyläkoulu on kunnan viimeinen hirsirakenteinen kyläkoulu sekä sisäilmaltaan terveellinen koulu. Lakkauttamisen myötä osa hämäläistä kulttuuriperintöä häviää. Siksi pidämme tätä kulttuurihistoriallista miljöötä säilyttämisen arvoisena myös seuraaville sukupolville. 

3. Alvettulan koulun ja päiväkodin lopettamisesta esitetyt säästöt vuositasolla ovat kyseenalaisia, kun ei olla vielä esitetty mitkä ovat muutoskustannukset, kun sekä koulu- että päiväkotilapset siirretään Hauhon kirkonkylälle; kuljetukset, päiväkotitilat, koulupiha yms. 

4. Lapsen etu. Esityksessä ei olla otettu lapsen etua huomioon. Lakkautukset pidentäisi koulu- ja päiväkotilaisten päiviä sekä johtaisi enemmän paikallaan istumiseen kun matkaetäisyydet lisäntyvät. Lakkautkset heikentävät myös mahdollisuuksia liikkua kävellen tai pyöräillen.  Maalaismaisemissa tottuneet lapset arvostavat majaleikkejä ja retkiä lähiympäristön rannoille ja metsiin. Ei ole lapsen etu siirtää esim. 5-vuotiaita yhtenäiskoulun tiloihin ja pihamaalle, niin kuin viranomiaset tämän esittivät 15.8.2023 pidetyssä asukastapaamisessa. 

5. Kiirreellinen aikataulu. Koulu ja päiväkoti on esitetty lakkautettavaksi jo ensi syksynä. 15.8.2023 pidetystä asukastapaamisessa  kävi selväksi että tilaratkaisuja ei olla mietitty ihan loppuun ja että Hauhon yhtenäiskoululle ja päiväkodille pitää tehdä tilamuutoksia, jotta kaikki sinne mahtuisivat. Neliöitä kuulemma on, mutta miten se käytännössä järjestetään jäi asukkaille epäselväksi. Ensi syksy on kovin pian täällä, joten hätiköityjä päätöksiä ei kannata tehdä. 

6. Alvettulan kylä on osa “Polkuja-kylään” - hanketta. Hankkeen tarkoitus on “edistää Hämeenlinnan seudulla maaseudun väestökehitystä madaltamalla maallemuuton kynnystä. Hankkeessa luodaan työkaluja kyläasumisen edistämiseksi käytettäväksi kylän ja kunnan yhteistyössä.” Koulun ja päiväkodin lakkautaminen olisi näin olleen kunnan osalta ristiriitainen ratkaisu, kun ovat myös osallisena tässä hankkeeseen jossa koitetaan kehittää maaseutuasumista.  

Siksi pyydämme, että otatte ääneemme huomioon päätöksentekoprosessissa. 

Kiitos tuestanne. 

Alvettulan koulun Tuki


Ida Sandberg, Alvettulan koulun tuki    Ota yhteyttä adressin tekijään