Anttolan, Nojanmaan ja Nätkin koulut säilytettävä!

Savonlinnassa on suunnitteilla rankka kouluverkon alasajo. Tavoitteena on neljän ison yhdyskoulun malli. Savonlinnassa on uhkailtu lakkauttaa seuraavien lähivuosien aikana kolme taajamakoulua: Anttola, Nojanmaa ja Nätki. Kaikki ovat lähemmäs sadan oppilaan kouluja. Jos nämä koulut lakkautetaan ja sama toiminta jatkuu, seuraavaksi lakkautettaisiin mm. Pihlajaniemen sekä Kellarpellon koulut, niin että Savonlinnassa olisi 2030-luvulla enää neljä koulua (Talvisalo, Mertala, Kerimäki ja Punkaharju). 

Tämä kehityskulku pitää saada loppumaan, nyt! Tarvitsemme päätöksiä, emme lupauksia!

Samanaikaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa on erityispainopistealueena ”lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu”. Valtuusto on myös sitoutunut noudattamaan koulujen lakkautuksissa 25 oppilaan rajaa.

Koulujen sulkemisesta ei ole esitetty yhtään painavaa faktoihin perustuvaa syytä, päinvastoin. Kaupunki on tehnyt ylijäämää jo useamman vuoden, miksi koulutuksesta pitää säästää?

Mitä koulujen lakkauttaminen merkitsee koko kaupungin vetovoimalle ja elinkeinoelämälle? Millaisen viestin kaupunki haluaa välittää ulospäin? Millä tavalla kaupunkia kehitetään jatkossa? Ja etenkin, minkälaiset vaikutukset lakkautuksilla olisi lapsiin? Ei ainakaan positiiviset! Päätöksentekoa koulujen kohtaloista ei pidä enää lykätä, vaan antaa kouluille työrauha ja lapsiperheille selkeä viesti, että he edelleen voivat sitoutua elämään Savonlinnassa.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sonja Eiramo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…