Arinan ja Rova-Pekan torneja ei saa hyväksyä Rovaniemen keskustaan

Vaadimme vaihtoehtoja - Arinan ja Rova-Pekan torneja ei saa hyväksyä Rovaniemen
keskustaan!
Rovaniemen keskustan tornien kaavan valmisteluprosessi ei ole ollut kaupunkilaisten mielipidettä huomioiva eikä yrittäjien yhdenvertaisuutta kunnioittava. Asukkaat ovat selkeästi tuoneet ilmi mielipiteensä ja vastustavat liian korkeaa rakentamista. Korttelin 17 kaavasta ei ole tuotu nähtäväksi vaihtoehtoisia suunnitelmia, vaikka osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa niin on luvattu.  Kaupunki jatkaa näennäisosallistamisen tiellä. 

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen tornien suunniteltua korkeutta ei ole laskettu ja tornia on siirretty etelään muutaman vaivaisen metrin. Luonnosvaiheessa saatuihin lausuntoihin on vastattu vain pintapuolisesti. Lisäksi kaava ei huomioi yhdenvertaisuusperiaatetta maanomistajien kesken. City-Hotellin laajennuksella on jo rakennuslupa 9 kerroksiseen rakennukseen, mutta Arinan ja Rova-Pekan torneista suunnitellaan huomattavasti tätä korkeampi, Arinan hotellista jopa 18-kerroksista. Alueen yrittäjät ovat ilmaisseet huolensa kaavan vaikutuksista liiketoimintaan, erityisesti tuulen ja varjojen lisääntymisen osalta.


Yleiskaavan pohjana toimiva Keskustavisio 2050 suosittelee korkean rakentamisen sijoittamista muualle kuin Lordi-aukiolle. Mikäli tämä kaava ei voi odottaa valmisteilla olevaa yleiskaavaa, tulee tehdä erillinen selvitys korkean rakentamisen vaikutuksista. Kaupunkilaiset ovat vuosikymmenten ajan toivoneet lisää vihreää ja puistoja keskustaan. Kaavan pohjana toimivassa keskustan osayleiskaavassakin tämä todetaan ja viheralueita lupaillaan lisää: “Keskustan alueella on nykyisin niukasti oleskelu- ja viheralueita – keskustaan halutaan jatkossa lisää mukavia istutettuja oleskelupihoja ja vehreitä bulevardeja.” Myös Lordi-aukion viihtyvyyden parantamisesta on haaveiltu pitkään. Vielä kortteli 17 osallistamis- ja arviointisuunnitelmassa linjataan, että “Tavoitteena on toimiva, viihtyisä ja turvallinen kaupunkitila, joka tarjoaa elämyksellisyyttä, viihtyisiä ulko-oleskelualueita ja parantaa kaupallisten palveluiden ja erityisesti kivijalkakaupan kehittämismahdollisuuksia. Olemassa olevaa kaupunkiaukiota, joka tunnetaan Lordin aukion lisäksi nimellä Sampoaukio, laajennetaan siten, että toritoiminnot ovat alueelle sijoitettavissa.” Tämä kaava ei mahdollista viheralueiden lisäämista, eikä elämyksellisen Lordi-aukion kehittämistä.

Miksi kaupunki ajaa vain Arinan ja Rova-Pekan etuja kaupunkilaisista välittämättä? Vaadimme vaihtoehtoja korttelin 17 kehittämiseen! Kaupunkilaisille on tuotava arvioitavaksi paremmin kaupunkikuvaan sopivia maltillisemman rakentamisen kaavaluonnosvaihtoehtoja. Ennen päätöksentekoa on tehtävä korkean rakentamisen selvitys ja viheralueiden lisäämisen suunnitelma. 
Vaadimme asian palauttamista valmisteluun.


Elisa Maljamäki, kaupunkilainen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Elisa Maljamäki, kaupunkilainen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…