Askolan Monninkylään uusi koulukokonaisuus; ei puolikasta koulua

Tämä adressi koskee Askolan kunnan Monninkylän koulun kakkosvaiheen suunnittelua ja rakentamista koskevaa aikataulua. Vanhempainyhdistys vaatii rakentamisen kakkososan kiirehdintää heti ykkösvaiheen valmistuttua 12/2019. Lapset ovat lain mukaan oikeutettuja turvalliseen ja terveelliseen kasvatukseen, opetukseen, kouluun, monipuoliseen oppimisen keitaaseen, jossa uuden opetussuunnitelman mukainen toiminta täyttyy myös pedagogisesti.

Askolan kunnanhallitus kokoontuu keskiviikkona 6.2.2019 päättämään Monninkylän koulun toisen vaiheen suunnittelusta ja rakentamisesta. Kunnanjohtajan päätösehdotus esityslistan mukaan on, että Monninkylän koulun määrärahatarve alkaisi vuonna 2023.

http://www2.askola.fi/dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192227-8

Asia etenee keskiviikon jälkeen valtuustoon, jonka kokous on torstaina 14.2.2019. Siellä asia käsitellään hallituksen päätöksen mukaisesti ja asiasta tehdään lopullinen päätös. Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia ja ojennamme nimiadressin kokouksessa.

Jos kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksytään sellaisenaan, Monninkylän koulun kakkosvaiheen rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2023.

Tulevaisuudessa on turha puhua uudesta hienosta koulusta. Ykkösvaihe itsessään tarkoittaa Monninkylään vain koulun puolikasta, pelkästään kahdeksan luokkatilaa, eikä koululla olisi lainkaan keittiötä eikä ruokatilaa, liikuntasalia, tekstiilityön eikä teknisen työn tiloja, tietoteknisiä tiloja, unohtamatta hallinnon työtiloja. Jos koulua ei rakenneta yhtäjaksoisesti valmiiksi (ykkös- ja kakkososa), niin poikkeustilassa ja väistötiloissa koulun käyminen jatkuu jo nykyiselläkin oppilasmäärällä vuosikausia (ainakin seuraavat 5v) eteenpäin.

Koulun tilojen vajavaisuus tuottaa ongelmia opetusjärjestelyissä ja oppilaiden sijoittamisessa oppilasmäärän kasvaessa. Pysyvyyden ja turvallisuuden tunteen puute vaikuttavat osaltaan lapsiin negatiivisesti. Lapsi tarvitsee ympärilleen strukturoidun pedagogisen tutun ja turvallisen päiväjärjestyksen, ei kaaostilaa, jonka pitkittyvä koulun rakentaminen itsessään aiheuttaa. Viisi vuotta on lapsille äärimmäisen pitkä aika odottaa, toiveet ja haaveet uudesta koulukokonaisuudesta ovat jo hautautuneet nykyisten alakoulua käyvien oppilaiden mielissä.

Miten tällä puolikkaalla osakokonaisuudella tullaan toteuttamaan opetussuunnitelman mukaista, kokonaisvaltaista, monipuolista ja joustavaa oppilasta tukevaa opetusta?

Miten koulun tiloissa voidaan ottaa huomioon opettajien ja oppilashuollon resurssit, millä keinoin heille voidaan taata toimivat ja tarvittavat työpisteet oppilaiden hyvinvoinnin ja tuen tarpeen huomioimiseksi?

Miten oppilaiden ruokailu järjestetään hygienisesti ja turvallisesti niin uuden koulun tiloissa kuin väistötiloissa tulevina vuosina ilman keittiötä ja ruokalaa ottaen huomioon ruoan ja astioiden kuljetuskustannukset?

Me allekirjoittaneet vetoamme Askolan kunnan päättäjiin tekemään oikeita päätöksiä ja turvaamaan Askolan kunnan lasten tulevaisuus. Nyt on aika rakentaa uutta ja säilyttää kuva Askolasta lapsista välittävänä kuntana.

Monninkylän vanhempainyhdistys ry.

Kiitos tuestasi!


Monninkylän vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään