Ei Ideaparkeille

- Kodit pakkolunastetaan Ideaparkin alta

- Jättimäiset kauppakeskukset kiihdyttävät ilmastonmuutosta

- Liikenne ruuhkautuu ja ilmansaasteet kasvavat

- Alueen maisemat ja luontoarvot tuhoutuvat

- Suuret hankkeet valmistellaan yleensä kuntalaisten selän takana mikä on epädemokraattista ja kuntalaisia väheksyvää toimintaa

- Lain mukaan kaupan suuryksiköitä ei edes saa sijoittaa taajamatoimintojen ulkopuolelle

" TOKKOPA TOISEN TONTILLE VOI RAKENTAA? "Tämä adressi toimitetaan eduskuntaan, tiedotusvälineille sekä Vihdin kuntaan.