Pakkokaste ateistien lapsille!

Annetaanko ihmisten tappaa lapsensa nykyaikaisessa sivistysvaltiossa? Eipä tietenkään. Miksi siis sallitaan lasten tuomitseminen IKUISEEN KADOTUKSEEN SIINÄ JÄRVESSÄ JOKA TULTA JA TULIKIVEÄ ONKAPANNUN LAILLA ROIHUAA?!

Kastakaamme edes lapset, niin voimme pelastaa heidän sielunsa, vaikka tietenkään heidän henkensä pelastaminen ei enää olekaan mahdollista, sillä PYHÄ HERRA JUMALA kostaa isien epäpyhät teot aina kolmanteen tai neljänteen sukupolveen saakka kuten luvattiin jo Pyhässä Laintaulussa Moosekselle Taivaista Saneltiin.

Erinäiset suomalaiset separatistipiirit ovat ehdottaneet, että ateisteillekin tulisi antaa valta vaikuttaa Pyhän ja Koskemattoman Kirkon päätöksiin ja tuomita päätösten kautta koko uskova kansa kidutukseen JÄRVESSÄ JOKA TULTA JA TULIKIVEÄ ONKAPANNUN LAILLA ROIHUAA! Näin siis on oltava näillekin ihmisille selvää, että meillä on oikeus HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN anteeksiannon opin perusteella pelastaa heidän lapsensa.

Olkoon Suomi edelläkävijänä tässä asiassa.

ANTEEKSIANTAVAN JA RAKASTAVAN PYHÄN HERRAN JUMALAN RAUHAA TOSIUSKOVILLE KRISTITYILLE TOIVOTTAEN! HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN KOSTO PAKANOITA JA KERETTILÄISIÄ KOHDATKOON SIINÄ JÄRVESSÄ JOKA TULTA JA TULIKIVEÄ ONKAPANNUN LAILLA ROIHUAA! HALLELUJAA!

AAMEN!