Aulangon Aulangonniemeen ei lomaosakkeita

Aulangon Aulangonniemen arvokkaaseen kansallismaisemaan ei pidä rakennuttaa lomaosakkeita, sillä se on sekä valtakunnallisesti arvokas kulttuuri- että maisema-alue. Lisäksi alue liittyy Hämeenlinnan kansalliseen kaupunkipuistoon.

Aulangonniemeen vuonna 1982 laadittu asemakaava, jonka perusteella rakentamista nyt suunnitellaan ei ole enää ajanmukainen. Vaadimme, että alueen maankäytön suunnittelu tehdään nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti, jotta siihen sisältyvät luonto- ja kulttuuritutkimukset tehtäisiin ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet toteutuisivat. Lomaosakkeita ei pidä rakentaa Aulangonniemen luonto- ja virkistysalueelle vanhentuneen, yli 20 vuotta vanhan rakennuskaavan pohjalta.

NCC hakee parhaillaan rakennusoikeutta alueelle (kuulutus 30.7.2006). Tämä vetoomus allekirjoituksineen luovutetaan Hämeenlinnan päättäjille ennen kuin he joutuvat tekemään päätöksen rakennusoikeudesta tänä syksynä.

Tärkein peruste vaatimuksillemme on KHO:n 8.3.2006 antama päätös Aulangonniemen monitoimihallille myönnetystä rakennusluvasta, jonka KHO kumosi. Myös Aulangonniemestä tehty maisemaselvitys puoltaa vaatimustamme.

Katso asiasta myös Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kotisivulta www.htk.fi/public/lsy