Autoilijan rankaiseminen riittää!

Auton käytöstä on Suomessa rankaistu kohtuuttomasti jo vuosikymmenien ajan. Kun päättäjät eivät ole kyenneet tekemään terveitä rakenteellisia muutoksia kansantalouden tasapainottamiseksi, on menty sieltä, missä aita on matalin. Ja autoilijoita on rankaistu.
Maksamme kohtuuttoman korkeaa autoveroa uusista autoista. Reilusti yli puolet polttoaineen hinnasta on veroa. Autovakuutukset sisältävät veroa. Vuosittain maksamme autoilustamme perusveroa. Dieselautoilijoilta peritään lisäksi käyttövoimaveroa. Varaosista, huolloista ja korjauksista maksamme arvonlisäveroa. Autoilumme kustannukset ovat Euroopan kalliimpia. Silti päättäjämme suunnittelevat uusia veroluonteisia maksuja kuten tievero ja tienkäyttömaksu. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo, että lähitulevaisuuden päästörajoitukset tulevat koskemaan lähinnä henkilöautoilua ja että keinot ovat verotuksellisia. Tämä vaikkakin henkilöautojen CO2-päästöt ovat vain 9% Suomen kaikista hiilidioksidipäästöistä.
Autoilijat maksavat vuosittain yli kahdeksan miljardia erilaisia veroja. Tieliikenteeseen palautuu noin yksi miljardi euroa perusväylänpitoon ja tiehankkeisiin. Autoilijoilta lypsetään valtava määrä selvää rahaa menoihin, joiden kattamiseksi ei kyetä tai haluta löytää rakenteellisesti oikeampia tulonlähteitä.
Suomen autokannan keski-ikä on yli 12 vuotta ja käytössä olevien autojen keskihinta noin 3600 euroa. Automme romutetaan loppuun ajettuina yli 20 vuotta vanhoina. Autoilijoita on viime vuodet pidetty epätietoisina tulevasta: milloin puhutaan dieselkäyttöisten autojen täyskiellosta, milloin mahdollisista veropäätöksistä, jotka jäävät toteutumatta. Tavallinen autoilija ei uskalla vaihtaa autoaan epävarmuuden vallitessa. Tämä johtaa edelleen autokannan vanhenemiseen ja heikkenemiseen.
Päättäjämme ajavat sokeasti autokannan sähköistämistä asettamalla epärealistisia aikarajoja perusteettomille tavoitteilleen. He eivät kykene esittämään keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Vaikka uusi täyssähkö- tai hybridiauto maksaisi vain puolet nykyhinnoista, tavoite olisi silti täysin epärealistinen. Poliittisella ja omaa etua piilossa ajavalla päätöksenteolla ei millään tavalla auteta sitä, että myös vanhemmalla autolla ajavien on mahdollista liikkua ja vaihtaa autonsa uudempiin. Autoilijoiden leimaaminen syylliseksi päästökeskusteluissa on saanut täysin vääristyneet mittasuhteet. Autokannan uusiutumiselle ei ole annettu realistista pohjaa toteutua tai edes keinoja.
Suomi on Euroopan Unionin harvimmin asuttu maa. Auton käyttö on perustellumpaa kuin missään muualla EU:n alueella. Yhtäältä poliitikot puhuvat haja-asutusalueiden elinvoimaisuuden kehittämisen puolesta ja toisaalta asettavat autoilulle merkittäviä lisäkustannuksia, jotka vähitellen vaikeuttavat tai tekevät jopa haja-asutuksen mahdottomaksi. Koko Suomen kattavaa joukkoliikennettä ei pystytä tehokkaasti järjestämään millään tavalla. Autoilun toimintaedellytysten varmistaminen on ainoa keino pitää koko Suomi asuttuna ja elinvoimaisena. Suomen henkilöliikenteestä 90 % kulkee maanteillä. Tästä ihmismäärästä kolme neljäsosaa kulkee henkilö- ja pakettiautoissa. On korkea aika tarkastella autoilun merkitystä realistisesti eikä aatteen tai muun värjäämien silmälasien läpi.
Me allekirjoittaneet vastustamme kaikkia lisäkustannuksia, joita ollaan yhteiskunnan taholta asettamassa autoilulle.

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mika Rautalin voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…