AVEKin toiminta on turvattava ja sitä on kehitettävä

AVEKin toiminta on turvattava ja sitä on kehitettävä.

AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla kotimaista audiovisuaalista kulttuuria. AVEKin kansainvälisesti ainutlaatuinen toimintamalli on ollut tärkeä tekijä suomalaisen audiovisuaalisen taiteen, mediataiteen ja dokumenttielokuvan monimuotoisuuden ja kansainvälisen menestyksen taustalla. AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, audiovisuaalisen alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon.
 
AVEK on avainasemassa suomalaisten tuotantojen laajemman rahoituspohjan varmistamisessa. Esimerkiksi Suomen elokuvasäätiö tukee hankkeita, joissa on mukana myös muita rahoittajia, kuten AVEK. Asiantuntijaorganisaationa AVEK on ollut tärkeässä asemassa monien ensisilmäyksellä ei-kaupallisten, mutta myöhemmin kansainvälisesti menestyneiden dokumenttielokuvien, lyhytelokuvien ja mediataideteosten rahoittamisessa. 
 
AVEK on kustannustehokkain audiovisuaalisen kulttuuriin tukija Suomessa. AVEK toimii joustavasti ja taiteilijalähtöisesti ja sen myöntämät pienetkin yksittäiset avustukset mahdollistavat usein suurten taiteellisten hankkeiden kasvun ja kansainvälisten polkujen aukeamisen.
 
AVEKin osoittama tuki audiovisuaalisen taiteen kentän toimijoille on esimerkillistä.
 
AVEKin asiantuntevan toiminnan jatkuminen ja kehittäminen on elinehto suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin kehittymiselle ja kansainväliselle menestykselle.
 
AVEKin toiminnan kehittämisen takeena on vakaa rahoitus yksityisen kopioinnin hyvityksestä.  Tuen ennustettavuus ja jatkuvuus, AVEKin kautta takaisin hyvitystä kerryttäneille tekijöille, on alalle erittäin tärkeää.

Jatkuvuuus ja ennustettavuus tulisi ottaa huomioon yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestelmäuudistusta ja ensi vuoden valtion menoarviota tehtäessä.

 ––

Tämä adressi on allekirjoitettavissa 31.7.2021 saakka. Adressi toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön 2.8.2021.


Hanna Maria Anttila, AV-arkki, Suomalaisen mediataiteen keskus    Ota yhteyttä adressin tekijään