Bevarande av Öja skola / Öjan koulun säilyttäminen

Vi undertecknade motsätter oss planerad stängning av Öja Skola, samt att eleverna flyttas till Chydenius skola. Öja skola erbjuder ändamålsenliga utrymmen och kan erbjuda barnen en trygg skolgång i en naturskön omgivning. Vi anser att skolan skall bibehållas nu och i framtiden.  

Me allekirjoittaneet vastustamme Öjan koulun suunniteltua lopettamista ja sitä, että oppilaat siirrettäisiin Chydeniuksen kouluun. Öjan koulu tarjoaa asianmukaiset tilat ja turvallisen koulunkäynnin luonnonkauniissa ympäristössä. Mielestämme koulu on säilytettävä Öjassa nyt ja tulevaisuudessa.  


Föreningen Öja Hem och Skola r.f.    Ota yhteyttä adressin tekijään