Verohelpotus biodieselin käytön lisäämiseksi

Maailman tähän mennessä löydetyistä öljyvaroista on käytetty nyt jo noin puolet ja vaikka korvaavia autojen polttoaineita olisi jo tarjolla, hidastaa nykyinen verotuskäytöntö niiden yleistymistä.

Uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen biopolttoaineilla on mahdollista ilman kalliita investointeja - lähes kaikki nykyiset diesel-moottorit toimivat suoraan biodieselillä.

Vetoan eduskuntaan sekä liikenne- ja ympäristöministeriöön kaikkien mahdollisten toimien lisäämiseksi, jotta biodieseliä verotettaisiin kevyemmin kuin tavallista dieseliä.

Vetoan samalla polttoaineiden jakelijoihin, että he ottaisivat biodieselin maanlaajuiseen jakeluun.

Addressi luovutetaan kuluvan vuoden aikana liikenne- ja ympäristöministereille sekä Suomen bensiinikauppiaiden liiton edustajalle.