Uusimmat adressit

Vaadimme ministereiden ja kansanedustajien välitöntä eroa tai erottamista, jotka äänestivät koronapassin puolesta!

  Vaadimme, että pääministeri Sanna Marinin hallituksen ministerit ja ne kansanedustajat, jotka äänestivät koronapassin puolesta, ottavat poliittisen vastuun Suomen kansan edessä ja eroavat välittömästi. Koronapassi rikkoo voimakkaasti perusoikeuksia. Se käytännössä pakottaa ihmiset, jotka haluavat viettää vapaa-aikaa ravintoloissa, ottamaan rokotteen. Koronapassi voi myöhemmin estää ihmisten vapaan kulkemisen.   Esimerkiksi Itävallassa nähdään, miten ihmisiä estetään pääsemästä ulos. Kuitenkin

3257 Luotu: 14.11.2021 Tilastot

Pyöräteiden talvisuluista luovuttava Tampereella.

Tampereen kaupunki muuttaa talvisin yhdistettyjä jalkakäytävä- ja pyöräteitä jalkakäytäviksi peittämällä yhdistetyn väylän liikennemerkin. Näin toimitaan, koska jalkakäytävän talvikunnossapidosta vastaa kaupungin sijaan kiinteistö. Tavoitteena on siis taloudellinen hyöty. Sen määrä tosin on kunnossapitobudjetissa varsin mitätön, ja todellisuudessa ihmisten lihasvoimaisen liikkumisen väheneminen maksaa kaupungille monin verroin enemmän kuin kunnossapito. Suljettuja pyöräteitä on marraskuussa 202

653 Luotu: 13.11.2021 Tilastot

Ei betonimurskaamoa Latokaskenniitylle

Hankkeen valmistelu on ollut moitittavaa siltä osin että se ei ole ollutavointa ja alueen yhdistyksiä ei ole alusta lähtien ollut osallisina.Me allekirjoittaneet vastustamme betonimurskaamoa ja/tai muitamahdollisia, nykyisen* asemakaavan vastaisia rakennuksia,tuotantolaitoksia tai muita vastaavia järjestelyitä Latokaskenniitylle.Vastustamme myös asemakaavasta poikkeamista määräaikaisella luvalla.Latokaskenniityn tulee säilyä lähialueiden asukkaille virkistys-ulkoilu- ja liikunta-alueena, kuten s

1152 Luotu: 13.11.2021 Tilastot

Juvan Osuuspankin konttorin lakkautuspäätöksen peruminen

Me allekirjoittaneet vaadimme Suur-Savon Osuuspankkia perumaan Juvan Osuuspankin konttorin lakkauttamisen. Juva on maaseutukunta ja pankkipalvelut on turvattava. Kuntalaiset, etenkin ikäihmiset,  ja vapaa-ajan asukkaat tarvitsevat pankkipalveluja asioimiseensa.

197 Luotu: 12.11.2021 Tilastot

Imatran Vihreiden valtuustoaloite asemakaavan ulkopuolista rantarakentamista vastaan

  Imatran Vihreiden valtuustoaloite vastustaa Imatran kaupungin aietta kaavoittaa 15.11.2021 voimassa olevan asemakaavan ulkopuolella olevia ranta-alueita yksityisen asumisen käyttöön.  Aloitteella vastustetaan erityisesti Lempukan ja Malonsaaren välisen ranta-alueen rantarakentamista. Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että alueen kaavoittaminen lopetetaan ja sen sijaan panostetaan alueen virkistys- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen. Lisätietoa aiheesta: https://www.imatranvihreat.fi/ I

241 Luotu: 12.11.2021 Tilastot

Kansalaisadressi Kaavin kirkon puolesta

Hei! Haluaisitko allekirjoittaa tämän, Kaavin kaunista kirkkoa  säilyttämään vaativan adressin! Tässä olisi hyvä ja helppo mahdollisuus! Tervehtien Kirsti Viljamaa

61 Luotu: 11.11.2021 Tilastot

Posion Vääräjärven tien (19826) korjaamista ja kunnostamista.

Vaadimme Vääräjärven tien (19826) korjaamista ja kunnostamista. Vääräjärven tie sijaitsee Pohjois-Posiolla ja liittymä tiehen erkanee mm. Maaninkavaaran tiestä. Kaikki Vääräjärven tietä kulkeneet tietävät kuinka ala-arvoisessa kunnossa tie on koko tieosuudeltaan.  Tie on kapea, runko on osin painunut, kallistukset ovat puutteelliset ja päällyste on paikoin pahoin vaurioitunut.  Tien pinta on järkyttävän huonossa kunnossa, asfaltissa paljon syviä isoja koloja ja asfalttipinta on osittain kokonaa

25 Luotu: 11.11.2021 Tilastot

Perhepäivähoidon saatavuutta Vantaalla parannettava

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Vantaan kaupunki parantaa kunnallisen perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon saatavuutta. Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajan ryhmässä voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle kouluikaistä lasta. Ryhmäperhepäivähoito on yksi perhepäivähoidon muoto, jossa 2-3 perhepäivähoitajaa hoitaa kodinomaisissa tiloissa 8-12 lasta samanaikaisesti. Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito ovat erityis

114 Luotu: 10.11.2021 Tilastot

Säilytetään Oulunkylän kehittäminen kuntalaisten käsissä.

Kulmakivi Ky, yhteisyritys jonka toimijoina on muutama suomalainen rakennusalan ammattilainen ja Luxemburgilainen kiinteistösijoitusyhtiö NREP, on tehnyt oman suunnitteluvarausehdotuksensa Oulunkylän keskustan suunnittelusta. https://kerrokantasi.hel.fi/oulunkylan-keskusta-2021 Tämä on ajallisesti julkaistu sen jälkeen kun kaupunki on kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) toimesta aloittanut oman suunnittelunsa paremmin rajatulle alueelle Käskynhaltijan tien eteläpuolelle, mutta ennen kuin KYMP ta

161 Luotu: 10.11.2021 Tilastot

Hakkuut seis ja kansallispuistolaajennus Seitsemisen ja Helvetinjärven välille

Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri on jättänyt 20.05.2020 Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajennusesityksen ympäristöministeriölle. Laajennusesitys sijoittuu kokonaan valtion maille ja käytännössä se yhdistäisi kansallispuistot. Hakkuut laajennusesityksen alueella on keskeytettävä, kunnes laajennusesitys on käsitelty. Kansallispuistojen väliin jäävä alue on maakuntakaavassa ekosysteemipalveluille merkittävää aluetta. Alue on ainoa yhtä laaja valtion omistama metsämanner Etel

2203 Luotu: 09.11.2021 Tilastot

MLL Keltasirkku takaisin Järvenpäähän!

Järvenpään kaupunki on tehnyt päätöksen lopettaa yhteistyön MLL Uudenmaan piirin kanssa perhekeskus Keltasirkun osalta. 30 vuotta Järvenpäässä toiminut MLL:n Keltasirkku on ollut kohtaamispaikka alle kouluikäisten lasten perheille. Vaadimme, että kaupunki jatkaa sopimustaan MLL Uudenmaan piirin kanssa, jotta Keltasirkun toiminta voi jatkua yhtä monipuolisesti kuin tähänkin asti. Haluamme, että kaupunki näin resurssitehokkaasti huolehtii pienten lasten perheiden palveluista. Mielestämme on lyhytn

292 Luotu: 08.11.2021 Tilastot

Pelastetaan Asukastalo Mylläri

Asukastalo Mylläri sijaitsee Myllypuron ostoskeskusalueen keskellä, ympyränmallisessa paviljonkirakennuksessa. Kun uutta ostoskeskusta alettiin rakentaa, alueen järjestötoimijat, erityisesti Myllypuro-seura ry ajoivat aktiivisesti asukastalohanketta. Asukastalo Mylläri avattiin 12.12.2011. Tilan nimi valittiin asukkaille järjestetyn avoimen nimikilpailun perusteella. Asukastalolla on ollut vahva kumppanuus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan, kaupungin mediakirjaston ja Myllypuro-s

182 Luotu: 08.11.2021 Tilastot

Ei Tuulivoimaa Pohjois-Parkanoon kylä- ja Geopark-alueelle Takakangas-Pihlajanharju

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee teollisuuskokoluokan tuulivoimala-aluetta Takakangas-Pihlajanharjun alueella Pohjois-Parkanossa. Alueelle suunnitellaan 12 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden korkeus olisi n. 300 metriä ja roottorin halkaisija 200 metriä, 8-10 MW yhteisteholtaan 96 MW. Puhutaan teollisenluokan tuulivoimaloista. Voimassa olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa tuulivoimaloiden korkeus on 200 metriä ja koko 2-3 MW, joten kaava on jäänyt jo ajastaan jälkeen arviointeineen. Lisäksi v

221 Luotu: 08.11.2021 Tilastot

KERÄNEN ALOITTAA TIKTOKKAAMISEN

Aloitetaan Keräsen tiktok ura. Caffista kontenttia tiktokkii

6 Luotu: 06.11.2021 Tilastot

Tilapäinen valiokunta arvioimaan Hailuodon kunnanhallituksen asemaa

Me allekirjoittaneet vaadimme Hailuodon kunnanvaltuustoa asettamaan tilapäisen valiokunnan pohtimaan Hailuodon kunnanhallituksen asemaa ja kykyä toimia. Valiokunnan tulee vaatia nykyisen kunnanhallituksen eroa ja kunnanhallituksen valitsemista. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Parrilan ja Topin käytös valtuuston kokouksessa 19.10.2021 ja syytökset kunnanjohtaja Heiskasen toiminnasta lähestyvät jo kunnianloukkauksen tasoa. Parrilan ja Topin syytökset aiheuttivat pidetyn ja aikaansaavan kunnanjohta

72 Luotu: 04.11.2021 Tilastot

Vahva luottamus Hailuodon kunnanhallituksen puheenjohtaja Parrilalle sekä valtuutettu Topille

Me allekirjoittaneet annamme vahvan luottamuksen Hailuodon kunnanhallituksen puheenjohtaja Parrilalle sekä valtuutettu Topille. Olette toimineet Hailuodon kunnan veronmaksajien puolesta esittämällä aiheellisesti kysymyksen lehdistöstä luetusta 350 000 euron säästöstä sekä sairauspoissaolotilastoista. Kuntalaissa säädetään luottamushenkilöiden tietojensaantioikeudesta. Luottamushenkilöillä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimiessaan pitää tarpeellisena. Lisäksi perustusla

84 Luotu: 04.11.2021 Tilastot

Skeittipuisto Kaarinaan

Kaarinan liikuntapalvelut on päättänyt esittää 15.11 Kaarinan kaupunginvaltuustolle skeittipuiston rakentamista. Nyt tarvitsemme kaikki lapset, nuoret ja vanhemmat + muut lajien harrastajat mukaan tukemaan tätä hanketta, jotta saadaan lapset ja nuoret + muut liikkumaan! Skeittaus, skoottaus, BMX-pyöräily ja temppurullaluistelu kannustavat lapsia ja nuoria liikkuvaan elämäntapaan, joka toivottavasti jatkuisi aikuisuuteen asti! Nykytilanteessa Piispanlähteen yläkoulun skeittipuisto on suorastaan v

724 Luotu: 01.11.2021 Tilastot

Koirapuisto Harjavaltaan

Toivon tällä adressilla saataisiin koirille aidatun alueen, koirapuiston.  Kuitenkin harjavallassa on paljon koiria, jotka tarvitsevat paikan päästä juoksemaan vapaasti toisten koirien kanssa, ja koiran omistajien ei tarvitsisi pelätä lemmikkien karkaavan tai juoksevan auton alle. Koiran omistajana tälläistä paikkaa kaipaisin omalle koiralle ja Koirille ylipäänsä päästä leikkimään ja riehumaan, ilman paheksuntaa koiran ollessa irrallaan. Hienointa olisi jos joku lahjoittaisi tilan/tontin kyseise

67 Luotu: 01.11.2021 Tilastot

Otavan Lähipalvelukeskuksen kaupungin yhteispalvelupistettä ei siirretä Otaviaan

Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei kaupungin yhteispalvelupistettä siirretä Otaviaan.  Yhteispalvelupisteen siirtäminen aiheuttaisi Lähipalvelukeskuksen toiminnan lopettamisen. Silloin otavalaisilta loppuisivat seuraavat tärkeät lähipalvelut: täysi postipalvelu - asiakaspäätteen, fax-, valokopio- ja skannauslaitteiden käyttö. -Lääkekaapin käyttö ja reseptilääkkeiden tilaamismahdollisuus, verenpaineen mittauspiste, info- ja neuvontapalvelut - ennakkoäänestyspaikka ym. Kaupunki on useana vuonna

253 Luotu: 01.11.2021 Tilastot

Kilpisjärventie on kunnostettava turvalliseksi kaikille tiellä liikkujille!

Valtatie 21 kulkee Torniosta Enontekiön Kilpisjärvelle. Kaikki Kilpisjärvelle asti tietä kulkeneet tietävät kuinka ala-arvoisessa kunnossa tie on loppuosuudeltaan erityisesti Karesuvannosta Kilpisjärvelle. Tie on kapea, runko on osin painunut, kallistukset ovat puutteelliset ja päällyste on paikoin pahoin vaurioitunut. Väyläviraston karttapalvelussa tie näyttää pitkälti punaiselta tai keltaiselta eli kunto on luokiteltu erittäin huonoksi tai huonoksi (ks. https://www.arcgis.com/apps/View/index.h

2492 Luotu: 01.11.2021 Tilastot