Suosituimmat adressit viimeisten 7 päivän aikana

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Hakkuut Aalistunturin kansallispuistoaloitteen alueella keskeytettävä

Scroll for english and swedish Me allekirjoittaneet toivomme Metsähallituksen keskeyttävän hakkuut Aalistunturin kansallispuistoksi kaavaillulla alueella kansallispuistoaloitteen käsittelyn ajaksi. Tunturin alueella oleville hakkuille ei ole järkeviä perusteluja.  Aalistunturin alueella elää uhanalaisia luontotyyppejä ja siellä on monimuotoisuudeltaan selkeästi arvokkaita luontokohteita sekä niiden väliin jääviä talousmetsäalueita, jotka toimivat ekologisina käytävinä. Metsähallituksen toteutta

Luotu: 25.01.2023 Tilastot

Tuemme saamelaiskäräjälakiesitystä

Tuemme saamelaiskäräjälakiesitystä Me allekirjoittaneet tuemme saamelaiskäräjälakiesitystä, joka annettiin eduskunnalle 17.11.2022 ja kannatamme sen vahvistamista laiksi mahdollisimman pian. Saamelaiskäräjälakia on yrittänyt uudistaa toimikunta toisensa jälkeen kymmenen vuoden ajan. Uudistus on kestänyt aivan liian kauan. Nyt on neuvoteltu hyvä esitys, joka ratkaisisi monta ongelmakohtaa. Uudistuksen pitkittäminen ei ole oikein saamelaisia kohtaan ja tuhlaa myös yhteisiä resurssejamme, joita vo

Luotu: 20.11.2022 Tilastot

EI Battery 3 Finland OY:n kaivoshankkeille

Tämän kannanoton allekirjoittajana haluan, että nykyisen kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön puitteissa, Battery 3 Finland Oy:n suunnitelmaa aloittaa malminetsintä alueilla Parikkala, Savonlinna, Rautjärvi, Ruokolahti (VA2022:0083) ja Savonlinna, Sulkava, Puumala, Ruokolahti (VA2022:0081), Kitee ja Tohmajärvi (VA2022:0080) ei tule sallia. Turvallisuus -ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella hyväksynyt varausilmoitukset 18.1.2023 ja varaaja otaksuu alueilla aiemmin te

Luotu: 23.01.2023 Tilastot

Pakotettuna Ukrainan rintamalle - estä isän ja tyttären pakkopalautus Venäjälle

SISÄMINISTERILLE Me allekirjoittaneet pyydämme, että Suomesta turvaa hakeneet isä ja 14-vuotias tytär välttävät pakkopalautuksen Venäjälle. Isä on entinen upseeri ja he kuuluvat etniseen vähemmistöön, tadzikkeihin. Isä on saanut palvelukseenastumismääräyksen taistelemaan Venäjän armeijassa Ukrainaa vastaan. Vaara joutua tekemään sotarikoksia on todellinen. Tytär osaa hyvin suomea ja käy täällä koulua. Tytöllä on ystäviä ja hän on täällä turvassa. Venäjällä hän jäisi yksin, kun isä lähetettäisiin

Luotu: 25.01.2023 Tilastot

Wileniuksen perinnetelakan tulevaisuuden ja porvoolaisen monisatavuotisen puuvenekulttuurin puolesta

(Scroll down for Swedish and English translation.) Kulttuurikaupunki Porvoon tulee säilyttää kansainvälisesti ainutlaatuinen, elävä Wileniuksen telakka ja antaa sille mahdollisuus kehittyä vetovoimaiseksi merelliseksi puuvene- ja tapahtumakeskukseksi Porvoon Länsirannalla.  Wileniuksen 90-vuotias puuvenetelakka on Porvoon jokisuiston monisatavuotisen puuveneperinnön viimeinen elävä edustaja. Kesällä 2022 järjestetyssä kilpailutuksessa Porvoon kaupunki sitoi Wileniuksen telakan kohtalon yhteen v

Luotu: 13.01.2023 Tilastot

Oulun Maunonkadun kauppaoppilaitos tulee säilyttää

Vastustamme Oulun kaupunginhallituksen 16.1.2023 hyväksymää asemakaavaehdotusta, joka sallii Maunonkadun vanhan kauppaoppilaitoksen purkamisen.  Me allekirjoittaneet vaadimme, että Oulun kaupunginvaltuuston 6.2.2023 kokouksessa palautetaan Maunonkadun asemakaavan ja tonttijaon muutos (564-2274) valmisteluun viranomaisten suositusten mukaan. Kaupungin tulee vaatia rakennuksen omistajaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:tä selvittämään asumisen lisäksi muita käyttömahdollisuuksia tai täydennysrakenta

Luotu: 24.01.2023 Tilastot

EI KERROSTALOJA KUUSMIEHENTIELLE PALOHEINÄ-TORPPARINMÄKEEN

Me allekirjoittaneet vastustamme kerrostalosuunnitelmia, jotka koskevat Helsingin Paloheinän osoitetta Kuusmiehentie 2 sekä mahdollisesti myös sen lähitontteja, ja näihin suunnitelmiin liittyvää asemakaavamuutosta. Paloheinä ja Torpparinmäki ovat sotien jälkeen rakennettuja rintamamieskaupunginosia, jotka yhdessä muodostavat Helsingin suurimman yhtenäisen pientaloalueen. Vuosikymmeniä jatkuneesta täydennys- ja uudisrakentamisesta huolimatta alue on tähän saakka onnistunut säilyttämään alkuperäi

Luotu: 05.04.2022 Tilastot

Vaadimme raudanpuutteen tunnustamista sekä tasa-arvoista hoitoa

Vaadimme raudanpuutteen tunnustamista sekä tasa-arvoista hoitoa Raudanpuute on terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa huonosti tunnettu, mutta suomalaisten keskuudessa hyvin yleinen terveysongelma. Raudanpuute on puutostila, joka aiheuttaa elämää rajoittavia ja työkykyä alentavia oireita. Siitä huolimatta raudanpuutteeseen on usein mahdotonta saada oikeaa hoitoa. Raudanpuutetta ei terveydenhuollossa tunnisteta, sillä oireet sekoitetaan usein muihin sairauksiin, joiden selvittely voi kestää

Luotu: 20.10.2022 Tilastot

Kiimasuon metsätien lammen puolesta - louhinta- ja murskaustoiminta estettävä

  Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Nakkilan kunnalta lupaa louhinta- ja murskaustoiminnan aloittamiseksi 20 vuodeksi Nakkilan Kiimasuon metsätien varrella olevan kirkasvetisen lammen alueella. (Linkki Nakkilan nettisivujen kuulutukseen: KUULUTUS Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamista, kiven louhintaa ja murskaus­ta varten)   Vaadimme Nakkilan kuntaa hylkäämään hakemuksen.   Lampi ja sen välitön ympäristö tulee säilyttää virkistysalueena, joksi se on viimeisten

Luotu: 25.01.2023 Tilastot

Pelastetaan Kolin maisemat ja vedet kaivoksen uhalta!

Pelastetaan Kolin maisemat ja vedet kaivoksen uhalta! Kolin kansallismaisemaan kuuluvat metsäiset vaaramaisemat, puhdas Pielinen, Kolin kulttuuriperintö sekä paikalliselinkeinot ovat uhattuina:   Minerals Exploration Network Oy on tehnyt 552,65 neliökilometrin malminetsinnän varauksen aivan Kolin kansallispuiston länsipuolelle, Juuan, Lieksan, Polvijärven, Kontiolahden ja Joensuun Enon kuntien alueelle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt Koli-nimisestä varauksesta päätöksen 20.4

Luotu: 25.08.2022 Tilastot

Paloheinä Torpparinmäki kerrostalohankkeen puolesta

Kannatamme suunnitteilla olevaa muutaman pienkerrostalon rakentamista Kuusmiehentien  ja Tuohuskujan alueelle. On hienoa, että senioreille,  jotka eivät jaksa hoitaa vanhoja talojaan, tarjoutuu mahdollisuus helpompaan asumismuotoon. Myös monet  perheelliset ovat kiinnostuneita alueen kerrostaloasumisesta hyvien ulkoilumaastojen ympäröimänä.  Arvostamme myös energiatehokkaampaa sekä ympäristöä vähemmän kuormittavaa asuinmuotoa. Nykyinen suunnitelma lisää alueen monimuotoisuutta ja viihtyvyyttä.  

Luotu: 22.01.2023 Tilastot

Vetoomus: Pelastetaan Saharan kenttä

Osoitettu Valkeakosken kaupunginvaltuustolle ja kaupunkisuunnittelulle Saharan puisto on toiminut valkeakoskelaisten harrastus- ja virkistyspaikkana jo lähes 60 vuotta. Nyt kaupunki kuitenkin suunnittelee kerrostaloja kentän paikalle ilman suunnitelmaa uudelle kentälle. Haluamme adressilla tuoda esiin asukkaiden ja muiden virkistyspalvelujen käyttäjien mielipiteen siitä, kuinka tärkeä kenttä on harrastuspaikkana ja virkistysalueena sekä osana vehreää kaupunkikuvaa. Osallistu vetoomukseen laitta

Luotu: 13.01.2023 Tilastot

Lakialoite lemmikkikissojen kiinnipidosta lisäämiseen järjestyslakiin

Lakialoite lemmikkikissojen irtipidosta lisäämiseen järjestyslakiin   Vapaana ulkoileva lemmikkikissa luo tarpeettoman suuren haitan lukuisille luonnoneläimille kuten linnuille, oraville ja jäniksille. Vaarana on myös kissan lisääntyminen hallitsemattomasti ulkoilutilanteessa ja se voi johtaa moniin ongelmiin luonnon kanssa - jopa paikalliseen ekokatastrofiin. Villiintyessään kissasta tulee haitallinen vieraslaji. Lintujen pesimäaikaan vapaana ulkoileva lemmikkikissa voi saada aikaan valtavan ha

Luotu: 24.01.2023 Tilastot

Adressi Österbladin talojen säilyttämisen ja kunnostamisen puolesta / För bevaring och renovering av Österbladbyggnaderna / For the preservation and renovation of the houses on the Österblad plot

Osoitettu Turun kaupunginvaltuustolle, Turun kaupunkiympäristölautakunnalle sekä TS-Yhtymälle.    Österbladin tontin kahden 1830-luvun puutalon ja uusrenessanssityylisen kivitalon säilyttäminen on varmistettava vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa. Maanomistajan (Oy J. Österblad Ab, pääomistajana TS-yhtymä) suunnitelmien perusteella kaavamuutos mahdollistaa rakennusten purkamisen. Se olisi katastrofi turkulaisille, Turun kaupunkistrategialle sekä Suomen rakennusperinnölle. Tontin kolme raken

Luotu: 14.12.2022 Tilastot

Tammirinteen uhanalainen metsä säilytettävä virkistysalueena

Jyväskylän Halssilaan Jyskän ja Halssilanrinteen väliselle virkistysmetsäalueelle ollaan kaavoittamassa uutta Tammirinteen asuinaluetta. Suunnitellulle 350 asukkaan pientaloalueelle sijoittuisi 53 omakotitalotonttia kokoluokaltaan 730-1000 neliötä. Lisäksi muodostuisi seitsemän erillispientalotonttia kahden asunnon rakentamista varten sekä neljä rivitalotonttia. Alue on suosittua virkistysaluetta ja lähellä Halssilan hiihtomaata. Rakentamisen seurauksena vuosikymmenten aikana muodostuneet suosit

Luotu: 23.11.2021 Tilastot

#pientenpuolella - Helsingin varhaiskasvatuksen kriisi syvenee

#pientenpuolella Helsingin varhaiskasvatuksen kriisi syvenee ja sen vaikutukset näkyvät jo tuhansien helsinkiläisten lasten elämässä. Nyt tarvitaan poliittista tahtotilaa löytää kriisiin ratkaisu: tekoja tänään, ei tyhjiä lupauksia ja purkkaratkaisuja!  Me tämän adressin allekirjoittaneet, Helsingin varhaiskasvatuksen tilasta erittäin huolissamme olevat vaadimme, että Helsingin poliittinen johto sekä virkahenkilöt myöntävät viimein Helsingin varhaiskasvatuksen kriittisen tilanteen ja että toimia

Luotu: 09.12.2022 Tilastot

Pelastetaan Matokallion metsä ja kalliot!

Me allekirjoittaneet vetoamme teihin kaupunginvaltuutetut, lautakunnan jäsenet ja halliyhtiön edustajat: Säästäkää luontoarvoiltaan merkittävä Matokallion kalliometsä ja etsikää jääurheilukeskukselle vaihtoehtoinen sijoituspaikka. Myllypuroon kaavaillaan Myllypuron Jääurheilukeskus Oy:n massiivista luisteluhallihanketta, joka on Suomen Taitoluisteluliiton ja Suomen Luisteluliiton yhteinen rakennushanke. Jääurheilukeskus palvelisi erityisesti pika- ja taitoluistelijoita. Alueella on hallin raken

Luotu: 27.02.2021 Tilastot

Paralympiakomitealle heille kuuluva valtionavustus

Suomen Paralympiakomitea ei tule saamaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämää valtionavustusta vuodelle 2023. Tämä siitä syystä, että paralympiakomitean valtionavustushakemusta ei oltu jätetty ministeriön asettamaan takarajaan 1.12.2022 mennessä ja näin ollen OKM ei ota hakemusta huomioon liikuntajärjestöjen yleisavustusten käsittelyssä. Kyseessä on yhden henkilön, pääsihteeri Riikka Juntusen inhimillinen erehdys, kun hän jätti anomuksen yhden päivän myöhässä. On täysin kohtuutonta et

Luotu: 19.01.2023 Tilastot

Torrentupa on säilytettävä

JOS OLET SITÄ MIELTÄ, ETTÄ:- Torrentupa on tärkeä suomalaispaikka Torremolinosissa,- Torrentuvalla on seurakunnallisena paikkana aivan erityinen tehtävä,- Torrentuvan toimintaa ei tule lakkauttaa eikä sen kiinteistöä myydä,- Torrentuvalle tulee hakea Torremolinosin kaupungilta kahvilalupa, - Torrentuvan toimintaa tulee edelleen jatkaa Aurinkorannikon seurakunnan yhteydessä. JAA TÄMÄ ADRESSI oman sosiaalisen verkostosi kautta. Siten asia saa enemmän julkisuutta.

Luotu: 27.12.2022 Tilastot

Lisää aikaa kotihoitajille!

Vaadin että kotihoitotyötä tekevät hoitajat saavat lisää aikaa asiakaskäynteihin ja että hoitajamitoitusta nostetaan. Vanhukset tarvitsevat enemmän hoitajan huolenpitoa ja täten myös aikaa. Kotihoitajan työ on liian hektistä ja hoitajat väsyvät. Vastuu on myös hyvin suuri. Vanhuksia on liikaa yhtä kotihoitajaa kohden.  Me kaikki tulemme tarvitsemaan kotihoitoa jossain vaiheessa elämäämme.

Luotu: 18.01.2023 Tilastot