Uusimmat adressit

Venäläisten turistiviisumien kieltäminen

Suomi poikkeaa EU:n linjauksesta myöntämällä venäläisille turistiviisumeja. Vladimir Putinin hyökkäyssodan jatkuessa voisi pakotteiden lisäksi estää venäläisiä turisteja saapumasta suomeen ja joissakin tapauksissa jatkaa matkailua eurooppaan. 

27 Luotu: 2022-09-12 Tilastot

Kannanotto Lappeenrannan kaupungin lähimetsien luonto- ja virkistysarvojen pelastamiseksi

Kannanotto Lappeenrannan kaupungin lähimetsien luonto- ja virkistysarvojen pelastamiseksi – esitys talousmetsätoimien, kuten avo- harvennus- ja pienpuustohakkuiden lopettamiseksi lähi- ja virkistysmetsissä Luontoarvoiltaan vahvat, lähellä sijaitsevat lähi- ja virkistysmetsät ovat asukkaille arjessa tasa-arvoisesti saavutettava terveyden sekä henkisen hyvinvoinnin lähde. Monimuotoiset virkistysmetsät toimivat osaltaan myös luonnon monimuotoisuuden turvaajina ja ilmastonmuutoksen hillitsijänä olem

158 Luotu: 2022-09-11 Tilastot

Aamu Kalakukko Savoon! (aamujuna Mikkeliin, Kuopioon)

Vaadimme aamujunaa Savonradalle Mikkelin ja Kuopion suuntaan. Aikaisin juna lähtee tällä hetkellä Helsingistä klo 8:19 ja on Kuopiossa vasta 12:29. On paljon työmatkalaisia ja opiskelijoita, jotka haluaisivat päästä Kouvolaan, Mikkeliin ja Kuopioon mahdollisimman aikaisin. Nyt he kaikki joutuvat kulkemaan omalla autolla, jos haluavat keretä toimiinsa ajoissa. Näinä aikoina, kun yksityisautoilua tulisi vähentää ja Itä-Suomea tukea, niin miksi ihmeessä ei Itä-Suomeen pääse junalla aamuksi!?  Allek

39 Luotu: 2022-09-10 Tilastot

Adressi vastaavan lääkärin asemasta Keski-Suomen hyvinvointialueella

Me Keski-Suomen hyvinvointialueen lääkärit olemme seuranneet hyvinvointialueen organisoitumista ja keskuudessamme on herännyt huoli Terveydenhuoltolain 57 §:n toteutumisesta ja vastaavan lääkärin asemasta. Vastaavalla lääkärillä tulee olla tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet terveydenhuoltolain 57§:n lakimääräisiin tehtäviin. Terveydenhuoltolain 57§ velvoittaa, että ”Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa.” Lisäksi laki sanoo, että ”Potilaan

275 Luotu: 2022-09-08 Tilastot

TAMPEREEN VETTÄ EI TULE YHTIÖITTÄÄ

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Tampereen kaupunki ei yhtiöitä Tampereen Vettä, vaan se tulee säilyttää kunnan omistamana liikelaitoksena. Tampereen kaupunki on tehnyt selvitystä liikelaitoksensa Tampereen Veden yhtiöittämisestä osakeyhtiöksi. Kaupungin liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaisen mukaan kaupungilla ei olisi suunnitelmana myydä osakekantaa. Tästä ei kuitenkaan ole takeita, sillä osakeyhtiön osakkeiden myynti on tulevaisuudessa esteetöntä. Vesihuolto on luonnollinen mon

266 Luotu: 2022-09-07 Tilastot

Turun Pajamäen asfaltoinnille EI!

Allekirjoita adressi Turun Pajamäen alueen perinnemaisemaan kuuluvien hiekkateiden säilyttämisen puolesta! Me allekirjoittaneet vastustamme Turun Pajamäen alueen teiden suunniteltua asfaltointia. Kannatamme Ylitien, Pajamäenkadun ja Alitien säilyttämistä hiekkateinä mm. seuraavien syiden takia:  Suunniteltu asfaltointi muuttaisi Pajamäen vanhan perinnemaisena identiteettiä, vesitaloutta, maaeliöiden elinolosuhteita, lähiluontoa sekä monia muita piirteitä pysyvästi ja peruuttamattomasti.  Hiekk

301 Luotu: 2022-09-06 Tilastot

VETOOMUS SIURO-TAMPERE JOUKKOLIIKENNEYHTEYKSIEN JA LINJAVUORON 79 PUOLESTA

Me allekirjoittaneet vaadimme Siuro-Tampere joukkoliikenneyhteyksien palauttamista vuoden 2019 kevään tasolle - eli toimivia ja luotettavia linja-autoyhteyksiä, jotta työmatkaliikenne julkisilla kulkuneuvoilla Siurosta Tampereelle ja toisaalta Nokialta/Tampereelta Siuroon (Purso Group Oy:n ja AGCO Powerin tehtaille) on mahdollista. Korona-aikana suoritettu aikataulu- ja reittiuudistus romutti asiakkaiden kannalta toimivan järjestelmän: aiemmin linjan 79 suora yhteys Siurosta Tampereelle kesti n

353 Luotu: 2022-09-05 Tilastot

Kajaanin kaupungin on luovuttava Pirunvaaran, Olliskanvaaran ja Pirttimäen virkistysmetsien hakkuista

Kajaanin kaupungin on luovuttava Kajaanin Pirunvaaran ja Olliskanvaaran, sekä Otanmäen Pirttimäen avo- ja pienaukkohakkuista. Nämä alueet tulee rajata metsätalouskäytön ulkopuolelle arvokkaina lähiluontokohteina. Adressi on sulkeutunut ja vetoomus toimitetaan Kajaanin kaupungille.  Allekirjoituksia kertyi yhteensä 875 kappaletta (osa paperilla, osa verkkoadressissa). KIITOS kaikille allekirjoittaneille! Pirunvaaran ja Otanmäen hakkuualueilta löytyi uhanalaista lajistoa. Lisätietoa sll.fi/kajaani

801 Luotu: 2022-09-03 Tilastot

Lievästi vammaiselle yhteiskunnalta apuja kyyti palveluihin!!

Kun kolarissa loukkaantuu ja saa sen myötä lievästi vammoja -> ajokortti poistetaan -> ei saa kun omaan kuntaan kyyti palveluja (yhtenä päivänä saatavissa!!Kyytipalvelua täytyy hakea jonka käsittelyssä kestää 1-3 kk ja saatko palvelua niin ei voi tietää!!) -> itse ei ole täysin aiheuttanut vammoja mutta sosiaalipuolella sillä asialla ei ole mitään väliä!!!?? -> olet täysin julkisen liikenteen varassa tai läheisten joille maksat kyydeistä!!! -> jotta vapaa-ajan kyytejä sosiaali puo

16 Luotu: 2022-08-31 Tilastot

Rymättylän avoimen perhekahvilan ajankohta takaisin aamupäivään!

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Rymättylän avoimen perhekahvilan toiminta siirretään takaisin aamupäivään, joka se on alunperin ollutkin. Toiminta-aika on ollut n.klo 9:00 - 12:00 välillä. Tällä hetkellä ajankohta on huono, klo 14:00 - 16:30. Monien pienten lasten päiväunet ajoittuvat juuri siihen ajankohtaan, monilla on alle kouluikäisen lapsen/lasten lisäksi myös kouluikäisiä ja varsinkin ne pienimmät ovat tuohon kellonaikaan jo saapuneet kotiin. Monet lasten harrastukset ajoittuvat myös i

49 Luotu: 2022-08-30 Tilastot