BUSSILINJOJEN 16 JA 18 LIIKENNÖINTI

KIITOS JOKAISELLE TÄMÄN ADRESSIN ALLEKIRJOITTAJALLE!

HELSINGIN SEUDUN LIIKENTEEN HALLITUS PÄÄTTI ADRESSIA KÄSITTELEMÄTTÄ 24.1.2012 LOPETTAA LINJOJEN 16 JA 18 LIIKENNÖINNIN NYKYISILLÄ REITEILLÄ 1.8.2012 ALKAEN. HSL:n päätöksestä on tekeillä oikaisuvaatimus.

 

Helsingin eteläisen kantakaupungin joukkoliikennepalveluita yritetään kohentaa huonontamalla eräiden muiden kaupunginosien joukkoliikennepalvelua. HSL:n liikennöintisuunnitelmaluonnoksen mukaan Herttoniemeä, Kulosaarta, Kruununhakaa ja Töölöä vuosikymmeniä palvelleiden bussilinjojen 16 ja 18 liikennöinti aiotaan siirtää uusille reiteille (suunnitelman sivut 12 ja 13).

http://www.hsl.fi/FI/suunnittelu/Documents/Liikenn%C3%B6intisuunnitelma%202012-2013%20nettiversio.pdf

Bussilinja 18 on toiminut yhtäjaksoisesti kymmeniä vuosia useita kaupunginosia palvelevana Helsingin niemen joukkoliikenteen tärkeänä poikittaisyhteytenä Munkkivuori-Töölö-Kamppi-Keskusta-Kruununhaka. Linja 18 toimii myös Kruununhaan  sisäisenä joukkoliikenneyhteytenä.

Busssilinja 16 on tarjonnut suoran yhteyden Herttoniemestä ja Kulosaaresta kauppatorille ja eteläisiin kaupunginosiin. Linja 16 palvelee myös vaihdottomana yhteytenä Kruununhaasta Viiskulman terveysasemalle.

Bussilinjojen 18 ja 16 reittimuutoksille ei ole esitetty kestäviä liikenteellisiä tai taloudellisia perusteita.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että bussilinjojen 18 ja 16 reitit säilytetään nykyisellään.


Veli-Heikki Klemetti    Ota yhteyttä adressin tekijään