Kroonisen väsymysoireyhtymän (CFS) tutkimus ja asianmukainen hoito aloitettava välittömästi Suomessa

Krooniseen väsymysoireyhtymään (CFS) liittyvät rajut fyysiset oireet, kuten puhe- ja kävelykyvyn menetys, lihas- ja nivelkivut, krooninen kuumeilu sekä luonnoton jatkuva väsymys ja uupumus.

CFS:ään perehtyneiden harvojen lääkäreiden mukaan kyse on neuroimmuunisairaudesta, jolle leimallista on autonomisen hermoston häiriötila. Heidän mukaansa oireyhtymä on fyysinen. Myös Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee CFS:n neurologiseksi sairaudeksi.

Tutkimuksen mukaan useat CFS:ään sairastuneet lapset jäävät diagnosoimatta ja hoitamatta, vaikka hoito tutkimusten mukaan hyödyttää lapsia. Harvempi kuin yksi viidestä sairastuneesta lapsesta oli saanut asianmukaisen diagnoosin ja hoitoa. Tutkimus tehtiin vuonna 2011.

Myös suuri joukko suomalaisia aikuisia kärsii kroonisesta väsymysoireyhtymästä, osa tiedostamattaan, osa diagnoosilla. Kumpaakin potilasryhmää yhdistää erittäin kurja diagnosointitilanne sekä sitäkin kurjempi hoitopolku, jos sellaista löydetään lainkaan. Todella monella diagnoosi on kiven takana jos sellaiseen koskaan päästään. Senkään jälkeen diagnoosin saanut ei saa oireidensa mukaista huomiota ja hoitoa.

 

Tälle selkeästi tiedon- ja osaamisen puutteessa tapahtuvalle vähättelylle on saatava loppu. Ei ole olemassakaan sellaista kipua ja oiretta jolle ei löydy fysiologista vastinetta.

Allekirjoita vetoomus tuhansien Suomalaisten puolesta jotka diagnosoidaan väärin, jos ollenkaan. He eivät saa asianmukaista hoitoa tai diagnosoidaan psykiatrisesti. Kela ei tunnusta kroonista väsymysoireyhtymää sairaudeksi.

 

 http://suomenkuvalehti.fi/jutut/tiede/cfsn-hoito-ja-tutkimus-ulkomailla-ainakin-40-000-ruotsalaista-karsii-sairaudesta/?shared=54704-bfd1a3ff-4

 

 

 


Krooninen väsymysoireyhtymä    Ota yhteyttä adressin tekijään