Comic Sans ainoaksi sallituksi kirjasinlajiksi

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Microsoft Comic Sans MS määrätään ainoaksi kirjasinlajiksi, jota saa laillisesti käyttää kirjojen, lehtien ja verkkosivujen otsikoissa, leipäteksteissä ja muissakin teksteissä. Samoin tuotemerkkien ja yritysten logot on valtioneuvoston antamaan määräaikaan mennessä vaihdettava käyttämään kyseistä kirjasintyyppiä.

Yhtenäinen kirjasintyyppi antaa kaikille suomalaisille julkaisuille yhtenäisen ilmeen, mikä on omiaan vahvistamaan Suomi-brändiä maailmalla. Lisäksi suomalainen yhteiskunta tehostuu, kun esimerkiksi vaaraa sekoittaa pieni L-kirjain, iso i-kirjain ja numero 1 toisiinsa ei enää ole. Myös koululaisten lukemaanoppimisvaikeudet vähenevät, koska heidän ei tarvitse tyyppikirjaimistona oppimansa Comic Sansin jälkeen opetella enää lukemaan muita kirjasintyyppejä.

1900-luku oli sellaisten antikvatyyppisten kirjasinten kuin Times ja Courier hallitsema vuosisata. Se oli myös ennennäkemättömien sotien ja raakuuksien vuosisata. 1900-luvun antikvakirjasimista kiinni pitävä ihmiskunta pitää siis katseensa menneisyyden kauhuissa, kun sen pitäisi pikemminkin katsoa tulevaisuuteen ja rakentaa uutta ja parempaa yhteiskuntaa.

Me allekirjoittaneet sanomme siis täten jyrkästi EI menneiden aikojen diktaattoreille, Hitlerille ja Stalinille, ja toivotamme Comic Sansin käyttöpakon myötä tervetulleeksi uuden, inhimillisemmän ja solidaarisemman aikakauden. Tervetuloa, 2010-luku!


Sakarias Lehtomäki    Ota yhteyttä adressin tekijään