Diak Etelän rakenneuudistuksia on harkittava uudelleen

Opetusministeriön mukaan Diakonia-ammattikorkeakoulun tulisi keskittää nuorten koulutus Diak Etelässä yhteen toimipaikkaan. Tämä merkitsisi koulutuksen loppumista kokonaan Kauniaisissa ja nuorten osalta myös Järvenpäässä.

Uudistuksen taustalla on sinänsä perusteltu tavoite ammattikorkeakoulujen rakenteen kehittämiseen. Diakin kohdalla suunniteltu toimenpide on kuitenkin ristiriidassa kirkollisen koulutuksen erityisluonteen ja tavoitteiden kanssa ja merkitsisi juuri rakennetun ja hyvin toimivan koulutuksen heikentämistä. Esitetty ratkaisu sotii paitsi aiemmin tehtyjä päätöksiä ja Diakin hyväksi havaittua strategiaa myös eri toimipaikoista saatuja koulutuksen tuloksia ja hyvien työelämäyhteyksien rakentamisedellytyksiä vastaan. Perusteluna esitämme lisäksi seuraavaa:

1. Yhden uuden kampusalueen synnyttäminen vaatii merkittäviä investointeja, joihin Diak ei strategiassaan ole varautunut. Toisiaan lähellä olevien kampusalueiden ja niiden yhteistyön kehittäminen on edistynyt hyvin ja antaa kaikki ne mahdollisuudet, joita yhteen toimipaikkaan siirtymiseltä odotetaan.

2. Toimipisteiden laatu ja tehokkuus kestävät kansallisen ja kansainvälisen vertailun. Eräät koulutuksen keskeiset tulokset ovat pienemmissä toimipaikoissa paremmat kuin suurissa, esimerkiksi keskeyttämisiä tapahtuu vähemmän.

3. Maantieteellisesti laajalle alueelle sijoitetut toimipisteet mahdollistavat paremmin ammattikorkeakouluille tärkeiden työelämäyhteyksien ylläpidon toimipisteen läheisyydessä.

4. Pienemmissä yksiköissä korostuu opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen henkilökohtaisen ohjauksen ja yhteisöllisen ilmapiirin myötävaikutuksella.

5. Pitkän historian omaavien toimipisteiden lakkauttamisella voi olla vaikutus kirkollisen alan koulutuksen osaamisen ohenemiseen.

6. Koulutuspaikan valinnan mahdollisuus on opiskelijan etu.


Me allekirjoittaneet vaadimme, että opetusministeriö ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy peruvat aikaisemmin vahvistetun sopimuksen ja aloittavat neuvottelut uuden sopimuksen syntymiseksi.


Adressi luovutetaan opetusministeri Henna Virkkuselle ja Dak Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Lemmetyiselle keskiviikkona 26.5.2010. Allekirjoitusten vastaanottaminen päättyy tiistaina 25.5 kello 20.00.


Juha Auvinen, Kauniaisten ja Järvenpään toimipisteiden tukiryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )