Tietojenkäsittelysopimus (DPA)

Viimeksi päivitetty: 2024-05-20

Viimeksi päivitetty alikäsittelijöiden sivu: 2024-05-12

Tässä DPA:ssa määritellään ehdot, joiden mukaisesti käsittelemme henkilötietoja puolestasi.

Tässä tietojenkäsittelysopimuksessa ("Sopimus") määritellään velvollisuudet ja ehdot, joiden mukaisesti Petitions24 Oy ("Palveluntarjoaja") käsittelee henkilötietoja adressin tekijän ("Adressin Tekijä" tai "Rekisterinpitäjä") puolesta tarjoamalla nettiadressien isännöintipalveluja ("Palvelut").

Ehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tai muokata näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Määritelmät ja roolit

  • Palveluntarjoaja: Adressit.com (Petitions24 Oy), toimii tietojenkäsittelijänä ja käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta palvelujen toimittamiseksi.
  • Rekisterinpitäjä: Adressin tekijä, joka määrittelee allekirjoittajilta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Adressin tekijänä, jonka adressi isännöidään Adressit.com, sinua pidetään rekisterinpitäjänä. Sinä päätät adressin sisällöstä, allekirjoittajilta pyydetyistä tiedoista, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja henkilötietojen säilytysajasta. Adressit.com tarjoaa verkkoympäristön adressien luomiseen ja isännöintiin, helpottaen rooliasi rekisterinpitäjänä, antaen sinulle itsenäisyyden muokata adressin tietojen keräämistä ja käyttöä tavoitteidesi ja laillisten velvollisuuksiesi mukaisesti.

Käsittelyn laajuus

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja yksinomaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti ja vain siltä osin kuin se on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi. Käsittelytoimien laajuus rajoittuu nettiadressien isännöintiin, hallintaan ja helpottamiseen.

Tietosuoja

Palveluntarjoaja sitoutuu toteuttamaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen henkilötietojen turvallisuuden luvattomalta pääsyltä, häviöltä tai vahingoittumiselta.

Alikäsittelijät

Palveluntarjoaja voi käyttää alikäsittelijöitä auttaakseen palvelujen tarjoamisessa. Palveluntarjoaja varmistaa, että alikäsittelijät noudattavat tämän DPA:n mukaisia tietosuojavelvoitteita. Hyväksyt ja suostut siihen, että palveluntarjoajalla on harkintavalta valita ja vaihtaa alikäsittelijöitä tarpeen mukaan palvelujen tehokkaan tarjoamisen varmistamiseksi.

List of the subprocessors (Last Updated: 2024-05-12)

Rekisterinpitäjän vastuut

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että henkilötietojen keruu, käsittely ja hallinta noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia.

Rekisterinpitäjän tunnistaminen

Under the General Tietosuoja Regulation (GDPR), it is required that the identity of the data controller is clearly stated. Seuraavat määräykset on tehty adressin tekijöille, jotka käyttävät verkkosivustoamme:

Yksittäiset adressin tekijät

Jos luot adressin yksityishenkilönä, sinun on ilmoitettava koko nimesi. Tämä toimii tunnistautumisenasi rekisterinpitäjänä GDPR:n tarkoituksia varten.

Organisatoriset adressin tekijät

Jos adressi luodaan organisaation puolesta, on ilmoitettava organisaation koko virallinen nimi. Additionally, the organization should designate and provide contact details of a representative responsible for data processing activities, such as a Tietosuoja Officer (DPO) or similar.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjän on varmistettava, että rekisteröidyt (adressin allekirjoittajat) voivat käyttää GDPR:n mukaisia oikeuksiaan, kuten oikeuttaan saada pääsy tietoihin, oikaista tai poistaa tietojaan tai tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Vastuullisuus ja noudattaminen

Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan GDPR:n noudattaminen, mukaan lukien vastaaminen rekisteröityjen pyyntöihin heidän henkilötietojensa osalta.

Tietosuojakäytäntö tai -ilmoitus

Selkeä ja saavutettava tietosuojakäytäntö tai -ilmoitus on tarjottava, jossa kerrotaan, miten henkilötietoja käsitellään, käsittelyn tarkoitukset ja miten rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan.

Muutosten ilmoittaminen

Adressin tekijöiden on ilmoitettava Adressit.com (Petitions24 Oy) kaikista muutoksista heidän asemassaan rekisterinpitäjänä tai heidän edustajansa yhteystiedoissa.

Henkilötietojen käsittelyn vuosittainen tarkastelu

Adressin tekijän on suoritettava vuosittainen tarkastelu varmistaakseen, onko edelleen pätevä syy allekirjoittajien henkilötietojen jatkuvaan käsittelyyn. Tässä tarkastelussa tulisi arvioida tietojen tarpeellisuus ja merkityksellisyys adressin tarkoituksen kannalta. Jos adressin tekijä toteaa, että tietojen käsittelylle ei enää ole pätevää syytä, hänen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin käsittelyn lopettamiseksi ja tietojen poistamisen aloittamiseksi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Should the Data Controller (the author of the petition) breach any terms of the Tietojenkäsittelysopimus (DPA), including but not limited to failure in conducting an annual review of data processing activities or providing a valid justification for ongoing processing of signatories' personal data, the Service Provider reserves the right to remove or delete the personal data associated with their petition.

Vastuun rajoittaminen

Missään tapauksessa tietojenkäsittelijän kokonaisvastuu rekisterinpitäjälle kaikista vahingoista, menetyksistä ja oikeustoimista, olipa kyseessä sopimus, vahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus) tai muu, ei ylitä rekisterinpitäjän maksamaa kokonaissummaa tietojenkäsittelijälle tämän sopimuksen nojalla.

Sovellettava laki

Tätä sopimusta säädellään Suomen lakien mukaan.