Tampereen Rantaväylän tunneli ei ole yhteisen edun mukainen ratkaisu

Tampereen Rantaväylän liikenneongelmien ratkaisuksi kaavaillaan sen rakentamista tunneliin.
Tämä vaihtoehto on erittäin kallis veronmaksajille eikä ratkaisisi rantaväylän ongelmia kohtuullisin yhteiskunnallisin kustannuksin. Samankaltaisin perustein Helsingin kaupunki ei todennäköisesti rakenna omaa keskustan tunneliaan.
Yksityisautoilua ei ole syytä kannustaa, vaan kehittää joukkoliikennettä vastaamaan ihmisten tarpeita. Lisäksi on huomioitava, että Läntisen kehätien rakentaminen on kohta päätöksessään, joka jo sinällään helpottaa raskaan liikenteen painetta Rantaväylällä. Näsijärven rantaa ei ole syytä kaavoittaa yksityistonteiksi vaan yleisiksi virkistys ja puistoalueiksi. Myöskään luonnononnettomuuksien tms. mahdollisuutta ei ole syytä väheksyä, alittaisihan ko. tunneli Tammerkosken ja kulkisi liki Näsijärveä.

Siksi me allekirjoittaneet esitämmekin Rantaväylän maanpäällistä peruskorjaamista tunnelin rakentamisen sijaan. Tässä yhteydessä voitaisiin rakentaa tarvittavat lisäkaistat, alikulut ja ajorampit. Tunnelin rakentamisesta säästyneet huomattavat varat voitaisiin osoittaa kevyenliikenteen väylien sekä joukkoliikenteen kehittämiseen ja siten omalta osalta estäisimme ilmaston muutosta ja toimisimme EU:n määrittelemien ilmastoa koskevien tavoitteiden mukaisesti.