Ei Hekan ylisuurille vuokrankorotuksille

Helsingin kaupungin asunnot Oy (jäljempänä Heka) ilmoitti 15.5.2023, että vuoden 2024 vuokrankorotuksista on tulossa totuttua suuremmat ja vuokrat voivat nousta jopa yli 10%.

Perusteluina korotukselle on yleisen kustannustason sekä lainojen korkokulujen nousu. Hekalla on paljon lainaa, koska uudistuotanto rahoitetaan kokonaan ja peruskorjaukset suurimmalta osalta lainarahalla. Uudistuotannon rakentamista säätelee poliittiset sopimukset (MAL).

Heka toimii omakustannusperiaatteella, eli kaikki toiminnan kulut katetaan vuokrilla. Vuokria peritään niin paljon kuin rakentaminen, korjaaminen, ylläpito ja hallinnointi yhteensä kustantavat.

Vuonna 2023 korkokulut ja muut kustannukset ovat kasvaneet odotettua ja budjetoitua enemmän. Peruskorjaukset ja muut korjaukset muodostavat merkittävän osan Hekan vuotuisista kuluista. Siksi jo vuodelle 2023 suunniteltuja korjauksia on jouduttu ja joudutaan siirtämään tuleville vuosille. Myös osa vuodelle 2024 alustavasti suunnitelluista korjauksista siirretään eteenpäin. Korjausten siirtäminen lisää korjausvelkaa sekä hätätyönä suoritettavia korjauksia (mm. putkityöt, katot) ja tulee maksamaan enemmän, kuin suunnitelmien mukaisesti tehtävät korjaukset.

Heka lähettää vuoden 2024 vuokrat, korjaussuunnitelmat ja budjetin lausunnoille talotoimikunnille elokuussa 2023. Hekan hallitus vahvistaa vuoden 2024 vuokrat lokakuussa, ja asukkaat saavat tiedon tulevasta vuokrastaan lokakuun aikana. Uudet vuokrat tulevat voimaan 1.1.2024, jolloin Heka ilmoittaa myös perittävän, hyvältä näyttävän keskivuokran. Asukkaiden maksamat vuokrat tulevat olemaan n. 12 - 25 euron välillä. (vanhat, ei kunnostetut kohteet - uudet ja peruskorjatut kohteet).

Me allekirjoittaneet asukkat vaadimme, että Heka luopuu ylisuurista vuokrankorotuksista ja sopeuttaa toimintaansa muutoin vastaamaan saamiaan tuloja yhdessä omistajana toimivan Helsingin kaupungin kanssa. Hekan on myös luovuttava ajatuksesta, että asumistuen nousu kompensoi nousevan vuokran. Näin ei suurella osalla asukkaista ole, vaan he maksavat vuokransa itse, kuitenkin tulojen mahtuessa ARA:n määräämiin tulorajoihin.

Vaadimme myös, että talotoimikunnat eivät hyväksy lausonnoille tulevia vuoden 2024 vuokria, mikäli niihin on esitetty vuokrakorotusta reippaasti yli totutun.

Maunulan alueen vuokralaistoimikunta
Harry Wikström, puheenjohtaja
Anne Vuori, sihteeri
Tanja Sjöstedt, jäsen


Anne Vuori Maunulan alueen vuokralaistoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään