EI JÄÄHALLIA LAPPEENRANNAN KESKUSTAAN

Jäähallin rakentaminen Lappeenrannan keskustaan on herättänyt runsaasti keskustelua viime aikoina muun muassa Etelä-Saimaa lehdessä. Ihmetystä herättää se, että jäähallia ajetaan keskustaan oudoilla perusteilla ja epämääräisillä kustannustiedoilla, joita monet asiaa tuntevat ovat julkisesti arvostelleet. Toivomukseni on, että hallin paikan aikanaan ratkaiseva Lappeenrannan kaupunginvaltuusto ottaisi päätöstä tehdessään huomioon keskustaan tulevan hallin selvästi suuremmat rakentamis- ja käyttökustannukset verrattuna kauemmas rakennettavan hallin vastaaviin kustannuksiin sekä myös kaupunkikuvan huomattavan ja peruuttamatoman heikentymisen hallin rakentamisen vuoksi. Alleirjoittamalla tämän adressin voimme saada päättäjät kiinnittämään huomion tärkeisiin näkökohtiin.


Risto Liimatainen, Lappeenranta    Ota yhteyttä adressin tekijään