EI KAIVOKSIA PURUVEDEN RANTAMILLE

Saimaaseen kuuluva Puruvesi on Suomen yhdenneksitoista suurin ja monin tavoin yksi arvokkaimmista järvistä. Selkävesien kirkkaus ja puhtaus hakee edelleen vertaistaan suurten järvien joukossa. Näkösyvyys on parhaimmillaan yli 10 metriä. EU:n SMM-statuksella (suojattu maantieteellinen merkintä) nimisuojattujen Puruveden muikkujen ja muidenkin kalojen poikkeuksellinen herkullisuus ja terveellisyys juontuu veden laadusta. Erityisominaisuuksiensa perusteella noin 2/3 Puruvedestä kuuluu Natura 2000-alueeseen.

Puruveden rantamilla on noin 1400 vapaa-ajan kiinteistöä, satoja vakituisen asumisen kiinteistöjä ja muitakin kiinteistöjä. Niiden yhteisarvo on vuonna 2021 tehdyn selvityksen mukaan noin 370 miljoonaa euroa. Vesiliiketoiminnan (matkailu, kalatalous ja vapaa-ajan asukkaiden palvelujen käyttö) vuosittaiseksi arvoksi selvityksessä arvioitiin noin 24 miljoonaa euroa.

Kaivoshankkeet tunnettuine riskeineen vaarantaisivat välittömästi niin Puruveteen liittyvät luontoarvot kuin taloudelliset arvot.

Monin tavoin arvokkaan Puruveden puhtaan tulevaisuuden pelastamiseksi on viimeisen vuosikymmenen aikana tehty merkittävää työtä. Puruvesi on ollut 2016 alkaneessa ja vuoden 2022 syksyllä päättyvässä EU-rahoitteisessa FRESHABIT Life IP-hankkeessa yksi Suomen kahdeksasta kohdealueesta. Puruvedellä hankkeen painopiste on ollut valuma-alueilta tulevien ravinteiden ja kiintoaineen Puruveteen pääsyn vähentäminen. Niin myös varausilmoituksen kohteena olevilla valuma-alueilla. Myös muuta vesienhoitotyötä on tehty.

Vesienhoitotyö jatkuu eikä saa mennä hukkaan kaivoshankkeiden takia. Puruveden valuma-alueet ovat täysin sopimattomat edes kaivoshankkeiden kaavailuihin puhumattakaan hankkeiden etenemiseen. 

Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) hyväksyi 10.2.2022 Kivikaivo Oy:n varausilmoituksen.  https://tukes.fi/documents/5470659/105482049/VA2021+0072+varauspäätös+nettiversio.pdf/d3429027-744d-a76e-35d1-e3e905c5190d/VA2021+0072+varauspäätös+nettiversio.pdf?version=1.0&t=1644471397611&fbclid=IwAR3w6xAoV8sCNiqGhoHevdUUx6sGKMEz0t4itlwQySx6vsKy1gv0D-_ou0M

Vastustan jyrkästi Kivikaivo Oy:n etenemistä Tukesin hyväksymän varausilmoituksen mukaisesti ja kaikkea kaivostoimintaan liittyvää Puruveden valuma-alueilla.


Pro Puruvesi ry Reijo Jantunen / Lasse Musakka    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pro Puruvesi ry Reijo Jantunen / Lasse Musakka voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…