Ei kiinteistöveron korotusta!

Kiinteistövero: Jyrkkä EI korotukselle - selvitys tarvitaan!
 
Omakotiyhdistys vastustaa kaupungin kiinteistöveron korottamista 0,1 prosenttiyksiköllä (Savon Sanomat 8.11.2020). 
Vaikka korotusesitys on pieni, asia on periaatteellinen.
Kuopiossa on jo nyt Pohjois-Savon kolmanneksi korkein kiinteistöveroprosentti. Sama sijaluku Kuopiolla on myös yli 100.000:n asukkaan kaupungeista.
 
Kun asiaa tarkastellaan keskuskaupungin ja laajojen haja-asutusalueiden näkökulmasta, Kuopio ponnahtanee vertailussa omaan luokkaansa kiinteistöverottajana. Monien liitosten myötä maaseutuasutus on hyvin merkittävää. Väestö vanhenee ja vähenee. Tämä on tuonut mukanaan viime vuosina voimakkaan kiinteistöjen ja rakennusten arvojen aleneman.
 
Kirjoitin asiasta pari vuotta sitten verohallinnolle, josta ystävällisesti vastattiin, että kirje on siirretty Valtiovarainministeriön asiaa pohtivalle työryhmälle. Työryhmä on ollut vaiti. 
Kuten Savon Sanomien artikkelissa haastatellut kaupungin viranhaltijat toteavat, muutoshanke on viivästynyt. Syyt lienevät tiukassa kuntataloudessa. On kaikille selvää, että veroperusteena käytettävät kiinteistöarvot on saatava vastaamaan alueensa todellista hintatasoa.
 
Myös kaupungin kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy pitää parempana ajantasaisia verotusarvoja. Maaseudulla ja maaseututaajamissa kiinteistöjen arvot ovat suorastaan romahtaneet.
Nyt ei siis ole oikea hetki kaupungintalouden tasapainottamiseen koko kaupungin asuinkiinteistöt kattavalla kiinteistöveron korotuksella, ei pienelläkään.
Tarvitaan aikalisä, jolloin selvitetään kiinteistöjen todelliset arvot ja sitä kautta oikeat ja tasapuoliset kiinteistöverot.
 
Sinun tukeasi tarvitaan!
Käy allekirjoittamassa Kuopion kaupungille toimitettava adressi 30.11.2020 mennessä!
  • Nilsiän R-kioskin kassalla tai
  • Netissä www.adressit.com : Ei kiinteistöveron korotusta!
KIITOS!
 
Sakari Pentikäinen
Kuopio Nilsiä

Sakari Pentikäinen    Ota yhteyttä adressin tekijään