Ei kivimurskaamoa Lohjan Lempolaan

Lohjan Lempolaan kaavaillaan avattavaksi kivilouhimoa/murskaamoa

Lohjan kaupungin Ympäristösuojelu lähetti 12.3 Lempolan asukkaille ja kiinteistöjen omistajille tiedoksi kuulutuksen, jossa Laakspohjan kartanon talli hakee lupaa kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle alueella, jossa asutusta on lähimmillään ainostaan 300 metrin päässä, ja josta Lempolan kauppakeskus sijaitsee n. 450 m päässä. Toisaalla alue rajoittuu Helsinki-Turku moottoritiehen.  Kallion porausta, murskausta, räjäytyksiä, kuormausta ja kuljetuksia tehdään arkisin klo 6-22 välisenä aikana. Alueella käsitellään myös kemikaaleja. Tässä on pähkinänkuoressa se, mitä nyt kuulutettavana olevassa maa-ainesten ottoluvasta on seurauksena asukasluvultaan Lohjan 3. suurimalle aluelle.

Kuulutuksen kokonaisuudessaan voi lukea >tästä<

Hanke ei tule vaikuttamaan ainoastaan Lempolan asukkaisiin: pelkästään raskaan kaluston liikkuminen louhokselta ja murskaamolta – jonne suunnitellaan tuotavan murskattavaa myös muualta – vaikuttaa kaikkiin niihin, jotka liikennöivät Lempolan kauppakeskuksen alueella sekä niihin, jotka asuvat Lohjanharjuntien (1125) varressa. Huomioitavaa on myös se, että teillä, joilla murskerekat liikennöivät on useita tienylityksiä, joita esimerkiksi Mäntynummen koulun oppilaat käyttävät.

Räjäytyksistä ja louhinnasta ja murskaamisesta aiheutuva meluhaitta on itsestään selvä ongelma lähiympäristölle, asukkaille, luonnolle sekä niille, jotka käyvät liikkumassa ja virkistäytymässä harjulla pururadalla ja erittäin suositulla frisbeegolf –radalla, jossa käy lähikoulujenoppilaita usein niin koulu- kuin vapaa-ajalla. Entäpä tärinä, joka kalliota louhiessa kantautuu hyvinkin pitkälle, tai pöly, joka kulkeutuu kaikkialle. Hakemuksessa luvataan torjua pölyämistä "teiden säännöllisellä kunnostamisella ja tarvittaessa kastelemalla vedellä".   Millä taataan, että jatkuva melu ei ylitä 55 dB? Tai että räjätysäänet eivät ole säännöksiä voimakkaampia?  

Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Lohjanharjulla, pohjavesialueella. Tällä paikalla käsitellään ja säilötään erilaisia kemikaaleja kuten poltto –ja voiteluöljyjä. Miten pohjavesialue suojataan mahdollisilta kemikaalipäästöiltä?

Hakemuksessa viitataan siihen, että louhinta on "alueen esirakentamista". Mitä alueelle on suunnitteilla louhimisen jälkeen, ja onko asiasta tehty jo päätöstä? Ja kuka louhostoimintaa tulee käytännössä suorittamaan?

Lohjan kaupunkistrategiassa 2017-2025 mainitaan arvoina avoimuus, asukaslähtöisyys, rohkeus ja vastuullisuus. Strategisina vahvuuksina mainitaan mm. "laadukas puhdas ympäristö harjuineen, järvineen ja metsineen sekä runsaat pohjavesivarannot" ja toimenpiteinä "viihtyisän ympäristön edistäminen". Nämä ovat asioita, joiden takia itse olen perheeni kanssa muuttanut Lohjalle, ja toivottavasti Lohjalla tehdään asukkaiden välittömään hyvinvointiin liittyvät ratkaisut em. arvojen ja periaatteiden pohjalta tässäkin tapauksessa. Lisääkö kalliolouhos ja murskaamo muuttovetovoimaa tulevaan asuntomessukaupunkiin?

Lohjalla on asukkaiden toiveesta estetty lentokentän tuleminen Teutariin  ja viimeisimpänä Gunnarlan tukiasunnot nuorille. 08500 –postinumeroalueen lohjalaisilla on nyt edessään todellinen hyvinvoinnin ja elämänlaadun uhka: jatkuva melua ja häiriötä aiheuttava louhos ja murskaamo, ainakin seuraaviksi 7 vuodeksi!

Lempola on aluetta, josta harvoin muutetaan pois. Jos louhoshanke toteutuu, onko vielä mahdollista oleskella omalla pihalla ilman kuulosuojaimia, kuivattaa pyykkejä ulkona,  kulkea lähimetsässä nauttimassa luonnonäänistä ja -antimista? Louhoksen toteutuessa asukkaiden on hyväksyttävä myös se, että se vaikuttaa negatiivisesti kiinteistöjen arvoihin.   

Toivon, että alueen asukkaat ja luontoarvoja arvostavat henkilöt aktivoituvat heti puolustamaan luonnonkaunista ja puhdasta Lohjaa, ja että päättäjät tekevät oman työnsä kaupungin strategiaan ja asukkaiden hyvinvointiin perustuen, ei hakijan aseman tai vain rahan perusteella. Jokainen allekirjoitus tähän adressiin on arvokas, jotta tämä järkyttävä hanke saadaan jäädytettyä ja pysäytettyä lähtötelineisiinsä.

Adressi jätetään Lohjan kaupngin ympäristönsuojelulle kuulutusajan viimeisenä päivänä eli 09.04.2018 

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Timo Korpela voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko maahanmuuttajien vastaanottamista ja tukemista verovaroin tiukentaa?