EI koneelliselle kullankaivuulle Vuotson Lismajoella

Me allekirjoittaneet vastustamme koneellisen kullankaivuun luvan myöntämistä Pro Arctic Miinala Oy:lle ja koneellisen kullankaivuun harjoittamista Sodankylän kunnan pohjoisosassa sijaitsevan Lismajoen varrella koskien Ruskola – nimistä valtausta nro 8408/1

Koneellinen kullankaivaminen aiheuttaisi huomattavaa haittaa ympäristölle, luonnon monimuotoisuudelle, saamelaiskulttuurille, poronhoidolle, asumisviihtyvyydelle, pienimuotoiselle kalastukselle ja retkeilylle.

 

Adressi on laitettu päättäjille eteenpäin!

Mutta nimiä saa kirjoittaa koko ajan, kunnes asia on saatu päätökseen!

-KIITOS! -GIITU!


Vuotson Saamelaisseura Ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään