Ei koronapassia opetusalalle

Vaadimme, että saamme jatkossakin tehdä työtämme ylpeydellä ja arvostuksella ilman kenenkään vapauksia rajoittavia, syrjiviä tai eristäviä toimia tai rajoituksia, ja itsestäänselvyytenä, ilman koronapassia.

Opettajan ammatti on nauttinut pitkään korkeaa arvostusta, myös meidän alan työntekijöiden silmissä. Viime vuosina alan suosio koulutukseen hakijoiden kesken on kuitenkin hiipunut. Varhaiskasvatuksen opettajista on ollut pulaa jo vuosia. Korona-ajan uupumus on jättänyt pysyvät jäljet opettajien työssäjaksamiseen ja yhä useampi on vaihtanut alaa tai harkitsee sitä.

Opettajina ja kasvattajina moni meistä on sitoutunut työhönsä muutenkin kuin pelkkinä opetustunteina, tuntisuunnitelmina tai kokouksina. Demokratian perusarvot, ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja kaikille saavutettavissa oleva koulutus on koko suomalaisen koulujärjestelmän ja ammattimme ydinarvoja.

Olemme seuranneet nykyisiä yhteiskuntamme tapahtumia hyvin huolestuneina. Suomeen ollaan parhaillaan kiivaalla tahdilla ajamassa koronapassin laajentamista työpaikoille. Passin käyttöönotto on ollut vakava rikkomus ihmisoikeuksia, vapaata demokratiaa ja sen lakeja vastaan. Yksilön oikeuksia ei ole rajattu näin rajusti sitten toisen maailmansodan, jonka kulun muistamme oppimastamme hyvin tarkasti. Laajan yleissivistyksen pohjalta tunnemme myös lakeja ja sopimuksia, joita säädettiin toisen maailmansodan kauheuksien jälkeen, jottei kukaan enää ikinä joutuisi kohtaamaan vastaavanlaisia ihmisarvoja alentavia, hyljeksiviä, julmia ja täysin tuomittavia toimia.

Nyt kuitenkin maamme on ajautunut ajamaan ja noudattamaan säädöksiä, jotka riitelevät vahvasti kaikkia yllä mainittuja sopimuksia sekä perustuslakiamme vastaan, koronapassin nimissä. Hiljattain tieteellisissä julkaisuissa  on osoitettu rokotteista saadun hyödyn olevan odotettua heikompi. Ilmoitettuja rokotteen haittavaikutuksia on Suomessa jo tuhansia ja Euroopassa satoja tuhansia. Useat maat, joissa rokotekattavuus on erittäin korkea, ovat jälleen lähtöpisteessä ja tauti leviää rokotuksista huolimatta. Tiedämme myös, että rokotetuilla on yhtäläinen mahdollisuus tartuttaa tautia, kuin itse sairastua siihen. Koronapassi ei takaa sen käytölle asetettuja kriteerejä, päinvastoin, monet jopa pelkäävät sen pahentaneen tartuntojen leviämistä.

Me allekirjoittaneet edustamme nykyisiä, entisiä että alalle opiskelevia opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia ja adressin tukijoita.

Tämän adressin myötä toivomme ja vaadimme, että saamme jatkossakin tehdä työtämme ylpeydellä ja arvostuksella ilman kenenkään vapauksia rajoittavia, syrjiviä tai eristäviä toimia tai rajoituksia, ja itsestäänselvyytenä, ilman koronapassia.

Seisomme vakaasti arvojemme takana vapaudesta, yhdenvertaisuudesta ja ihmisarvosta ja annamme mielellään tukemme samoja arvoja edustaville tahoille. Mikäli arvomme tässä huolestuttavassa maailmantilanteessa eivät enää kohtaisi ja koronapassia ryhdytään miettimään opetus- ja kasvatusalalle, emme voi enää olla mukana ammattijärjestön jäseninä, opettajina ja ammattikunnan edustajina, tukemassa sellaista toimintaa. Meille vapaus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat syvästi kunnioitettavia asioita, joiden arvostuksen olemme isovanhemmiltamme oppineet, ja joita kunnioitamme ja vaalimme vakaasti myös jatkossa.

Haluamme näyttää myös lapsille ja nuorille, joiden välittömässä vaikutuspiirissä varhaiskasvatus- ja koulumaailma on, mihin arvoihin yhteiskuntamme ja koulutusjärjestelmämme perustuu. Jo Comeniuksen valan myötä olemme vahvasti näihin arvoihin sitoutuneet. Koronapassi ei edusta nyt, eikä jatkossakaan sitä maailmankuvaa tai arvoja, joita haluamme välittää eteenpäin tuleville sukupolville. 

Alla lait ja sopimukset, joihin yllä viittaamme:

PERUSTUSLAKI:

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

10 § Yksityiselämän suoja

18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus 

POTILASLAKI:

6 § Potilaan itsemääräämisoikeus 

YLEISSOPIMUS IHMISOIKEUKSISTA JA BIOLÄÄKETIETEESTÄ:

5 § Yleissääntö YHDENVERTAISUUSLAKI:

8 § Syrjinnän kielto 

EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUS:

14 § Syrjinnän kielto 

YK:N IHMISOIKEUSJULISTUS:

1 §, 2 §, 3 §, 7 §, 23 §

COMENIUKSEN VALA

 

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=08&fbclid=IwAR2oKfeE_wX-EHKh0PFaKUvmHW2M04MIKaOHsTDD4nLp30YnrCxRYn6UMls#  

https://www.scribd.com/document/545827611/Increases-in-COVID-19-are-unrelated-to-levels-of-vaccination-across-68-countries-and-2947-counties-in-the-United-States#from_embed

 https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista

 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/safety-covid-19-vaccines 

 https://www.oaj.fi/contentassets/31548b52f43348c69e1c6ef4f7ece0ab/comeniuksen_vala_fi.pdf

 


Teachers For Freedom    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Teachers For Freedom voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…