Ei! Kurkelan kutosten vyörytykselle!

Keravan kaupunki on aikanaan linjannut, että koko Kerava on yhtä oppilaaksiottoaluetta, lapset tulisi ensisijaisesti kuitenkin sijoittaa omaan lähikouluunsa.Nyt ei olla toimimassa näin, Kurkelan nykyiset kutoset ollaan vyöryttämässä Keravanjoen kouluun. Jos joku olisi kysynyt meiltä viime syksynä, kun Kuudesluokkalaisen oppaat julkaistiin, että missä luulette Kurkelan nykyisten kutosten aloittavan yläkoulunsa, tuskin kukaan meistä vanhemmista olisi nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin Kurkelan. Kurkelan yhtenäiskoulun luotsaamisen aloittanut rehtori painotti oppilailleen ja meille vanhemmille tätä sanomaa; ”yhtenäiskoulun henki syntyy siitä, että lapsi pääsee käymään samaa turvallista lähikoulua koko peruskouluajan”.Hänen puheissaan korostui aina se ajatus, että Kurkelan aloittavat lapset saavat käydä koko koulupolkunsa Kurkelassa.Jatkossa opetusviraston tulee hoitaa työnsä huolellisemmin. Joku on viime vuonna jättänyt työnsä hoitamatta tai hoitanut sen todella huonosti. Lasten lukumäärä ei ole voinut tulla yllätyksenä kenellekään virastossa. On väärin, että lapset joutuvat hutiloinnista johtuen kärsijöiksi ja vaihtamaan tutun lähikoulunsa toiseen. Kurkelan yhtenäiskoulu on lyhyen historiansa aikana taipunut moneen ja muutama vuosi sitten se otti vastaan kokonaisen Keskuskoulun evakuoinnin lähes yhdessä yössä, joten omien oppilaiden evakuointi, jotta vyörytykseltä vältytään ei luulisi olevan mikään ongelma.Me adressin allekirjoittaneet vaadimme, että jatkossa otetaan huomioon se, että koulunsa aloittavilla lapsilla ja heidän vanhemmillaan on oletuksena, että lapsi saa yhtenäiskoulun perusidean mukaisesti käydä koulutaipaleensa saman katon alla, tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja tämä tulee Kurkelan ja muidenkin yhtenäiskoulujen lapsille jatkossa turvata Keravalla.

Me adressin allekirjoittaneet vaadimme, että Kurkelan nykyiset kutoset saavat käydä aloittamansa peruskoulupolun loppuun Kurkelan yhtenäiskoulussa ja heille tulee järjestää sieltä opetustilat, esimerkiksi lasisali voidaan muuttaa luokkatilaksi.