Ei Natura 2000 luonnonsuojelualueille

Ei Natura-2000 alueiden muuttamista luonnonsuojelualueiksi !

Me jotka allekirjoitamme tämän vaadimme että valtio peruu aikeensa tehdä Natura-2000 alueista luonnonsuojelualueita !

Me haluamme säilyttää ihmisten oikeuden metsästää, kalastaa ja liikkua vapaasti luonnossa !

 

Nej till att göra Natura-2000 områden till naturskyddsområden !

Vi som har skrivit under detta kräver att staten drar tillbaka sina planer på att göra Natura-2000 områden till naturskyddsområden !

Vi vill bevara människors rättigheter att jaga, fiska och röra sig fritt i naturen !