Ei pakkorokotuslaille

Vastustamme tartuntatautilain pykälää 12 ja 12a ja ne pitää poistaa nykyisestä laista.

"12 §

Kunnan on järjestettävä yleisiä pakollisia rokotuksia sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Valtioneuvosto päättää pakollisen rokotuksen toimeenpanon ajankohdasta ja siitä, mitä väestönosaa, ryhmää tai ikäluokkaa rokottamisvelvollisuus koskee, minkä ajan päätös on voimassa sekä mitä rokotuksessa on muutoin noudatettava. Ennen päätöksen tekemistä asiasta on hankittava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto, jollei Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ole tehnyt asiaa koskevaa esitystä.

12 a §

Puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa toimeenpannaan pakolliset rokotukset kullekin ikäluokalle tartuntatautien leviämisen estämiseksi tai muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää pakollisen rokotusohjelman sisällöstä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa hankittuaan asiasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon."


Lähde

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100243

Laki alkuperäisenä

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1986/19860583


Nimilista lähetetään vasta vaalien jälkeen seuraavalle hallitukselle.

Allekirjoitukset ennen 2.12.2010 on poistettu, koska adressi oli kirjoitettu silloin vain lakiehdotuksen pykälää 12 ja 12a vastaan. Edellä mainitun päivämäärän jälkeen allekirjoittaneet ovat allekirjoittaneet toiveensa myös pykälien poistosta nykyisestä laista.

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriölle muistuttaisin, että laki on aina niin kuin se tulkitaan.

Se, että lakia ei ole ollut tarvetta soveltaa käytännössä ei muuta sitä, että lakia voitaisiin käyttää kansalaisten pakkorokottamiseen, mikä pahimmassa tapauksessa voisi lamauttaa koko kansan tai puolustusvoimat rokotteen vaikutuksen ollessa epätoivottu olettaen, että epätoivottavaa on sairastuminen, vammautuminen tai kuolema.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote alla olevasta linkistä.

 

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1546947#fi