Ei perusopetuksen leikkauksille Espoossa

Perusopetuksen resursseja ei pidä leikata Espoossa

Perusopetukseen Espoossa suunniteltuja resurssileikkauksia ei saa toteuttaa. Tuntikehystä ei tule leikata ja avustaja- ja tukiresurssit on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla, huomioon ottaen oppilasmäärän kasvu. Luokkakokoja ei tule suurentaa vaan opetusministerin linjausten mukaan pienentää. Oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon resurssit on turvattava ja säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla.

Perusopetuksen ja oppilashuollon leikkaukset vaarantavat lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen, sekä lisäävät riskiä syrjäytymisestä.Susanna Lehti, KoKoEspoo ry    Ota yhteyttä adressin tekijään