Pelastama Pyssyjoven koulun ja Solbråtin vanhoittenkođin

Porsangin komuuni Finmarkin fylkissä Pohjais-Norjassa oon juusthiin päättäny, ette Pyssyjoven koulu pannhaan alas tulleevana syksynä. Politikkarit puhuthaan kans siitä, että pannhaan alas Solbråtin vanhoittenkoti hiljemin. Näin het oon päättänheet, vaikka kainun kieli oon ELDIA-tutkimuksen myöđen yksi niistä suomalais-ugrilaisista kielistä Euroopassa, jokka oon enniimmitten vaarassa (http://www.eldia-project.org/index.php/en/kainun-kielelae-fkv).

Pyssyjoki oon senlainen kylä, missä kainun kylttyyri oon vielä ellävä, missä lapset saaðhaan maholisuuđen oppiit kainun kieltä omankielisessä miljössä.  Pyssyjovesta  löyttyy kans kainunkielinen personaali vanhoittenkođissa. Jos koulu ja vanhoittenkoti hävvii niin sitte se meinaa sen, ette kylä ja sen eriskumhainen miljöiki oon kans sen myötä poissa. 

Met halluuma, ette kväänin kieli ja kylttyyri säilythään elläävänä sielä, missä net oon pietty läpi ajjat! 

Tule sieki myötä ja kirjoita alas! Yhðessä säilytämä kväänin kielen ja kylttyyrin! 

(Porsangin kunta Finmarkin läänissä Pohjois-Norjassa on juuri päättänyt sulkea Pyssyjoen koulun ensi syksynä. Poliitikot harkitsevat myös Solbråtin vanhainkodin sulkemista myöhemmin. Näin on päätetty, vaikka kveenin kieli on ELDIA-tutkimuksen mukaan uhatuimmista suomalais-ugrilaisista kielistä Euroopassa (http://www.eldia-project.org/index.php?lang=fi).

Pyssyjoen koulu ja Solbråtin vanhainkoti sijaitsevat sellaisessa kylässä, missä kveenin kulttuuri on vielä elävä, missä lapset saavat mahdollisuuden oppia kveenin kieltä kveeninkielisessä ympäristössä ja missä on myös kveeninkielistä henkilökuntaa vanhainkodissa. Jos koulu ja vanhainkoti häviää niin se tarkoittaa, että kylä ja sen kveeninkielinen ympäristökin on pian poissa. Haluaisimme, että kveenin kieli ja kulttuuri säilyvät ja pysyvät elävänä Pyssyjoella. 

Vastusta näitä lakkauttamisia allekirjoittamalla! Yhdessä säilymme kveenin kielen ja kulttuurin!)