Ei terroristeja Suomeen

Ei terroristeja Suomeen

ei_terroristeja_suomeen1.JPG
Suomen ministerit ja valtamedia ovat kilvan perustelleet ihmisoikeuksilla ja lapsen oikeuksilla jihadistien tuomista Suomeen al-Holin Isis-leiriltä. He ovat pyrkineet luomaan mielikuvaa suomalaisäideistä ja pienistä lapsista, jotka kärsivät Syyriassa. Ministerit ja valtamedia ovat ”unohtaneet” kertoa muutamia asioita.

Kyse ei ole etnisesti suomalaisista naisista ja lapsista. Lähes kaikki äidit ovat kaksoiskansalaisia, somaleita tai arabeja, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden. He kaikki ovat lähteneet terroristijärjestö Isisin leirille omasta halustaan. Heistä yksikään ei ole ilmoittanut halustaan luopua radikaalista islamista, vaan todennäköisintä on, että he jatkaisivat Suomessa terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin.


Naiset ovat osallistuneet Isis-järjestössä pääosin erityyppiseen tukitoimintaan, esimerkiksi värväykseen, propagandan tuottamiseen, rahoitukseen ja muihin tukitehtäviin ja mahdollisesti myös aseelliseen toimintaan. Naisilla on ollut keskeinen rooli jesidivähemmistöön kuuluvien naisten ja lasten orjuuttamisessa.


Lasten aivopesu ja kasvatus jihadismiin jatkuisi Suomessa kuten on toimittu Isis-leirilläkin. Näistä kasvatustavoista on uutisoitu muualla maailmassa ja saatavilla on useita videoita joissa mm. lapsia opetetaan leikkaamaan päitä irti nukkejen avulla. Media on luonut mielikuvan pienistä ja avuttomista lapsista. Suuri osa heistä on kuitenkin jo teini-ikäisiä ja koulutettu väkivallantekoihin.


Media vaikenee myös suomalaisen sosiaaliturvan käytöstä terroristisiin tarkoituksiin. Isisin palvelukseen lähteneet naiset ja heidän lapsensa nostavat kaiken aikaa sosiaaliturvaa joka Suomen kansalaisille kuuluu, vaikka he eivät oleskele Suomessa.
Leirillä syntyneiden lasten isät eivät todennäköisesti ole suomalaisia, joten siellä syntynyt lapsikaan ei ole Suomen kansalainen. Äideillä on myös toinen kotimaa, johon halutessaan voi palata. Tosin esimerkiksi Somaliassa ei makseta heidän elämistään.

 

Suomalaisten turvallisuus on Suomen valtiovallan vastuulla

Yhteiskunnan ja sen kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen on keskeinen osa valtiovaltamme tehtävien ydintä. Suomi on itsenäinen suvereeni valtio, jonka hallitus päättää sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Terroristijärjestö Isiksen palveluksessa olevien naisten ja heidän opettamiensa lasten tuominen Suomeen on todellinen turvallisuusuhka josta mm. Supo on tiedottanut ja informoinut myös valtiojohtoa ja muita viranomaisia.


Me allekirjoittaneet vaadimme, että terroristiseen toimintaan osallistuneiden henkilöiden pääsy Suomeen estetään, terrorismia tukevat henkilöt karkotetaan Suomesta ja heidän Suomen kansalaisuutensa sekä kaksoiskansalaisuutensa poistetaan. Suomen on annettava viesti, että jakamattomat ihmisoikeudet eivät anna turvasatamaa sellaisille henkilöille tai heidän lapsilleen, jotka tietoisesti ja fanaattisesti pyrkivät toiminnallaan aiheuttamaan kärsimystä, vahinkoa, tuskaa ja kuolemaa.

 


Pelkkä epäily osallistumisesta terroristiseen toimintaan tai sen tukemiseen, tulee johtaa välittömään sosiaalitukien maksamisen lopettamiseen ja henkilön vangitsemiseen tutkinnan ajaksi. Terroristisen verkoston syntyminen Suomeen on estettävä.
Sen lisäksi Suomessa on ryhdyttävä rajavalvontaan, joka estää radikaalin islamismin palvelijoiden pääsyn Suomeen, koska heidän tehtävänsä on jatkaa Suomessa terroristista toimintaa verkostoitumalla ja integroitumalla, sekä värväämällä lisää väkeä. Terroristiryhmien aktiivisilta toimialueilta Suomeen saapuvia ihmisiä ei saa päästä maassa liikkumaan, ennen kuin heidän yhteiskunnallinen vakaumuksensa on selvitetty perusteellisesti.


Terroristiseen toimintaan osallistuvien ja terrorismia tukevien henkilöiden lapset ovat yhtä suuri uhka nyt ja tulevaisuudessa, kuin heidän vanhempansa. Maahan pääsyn estäminen terroristisin perustein pitää koskea kaikkia ihmisiä ikään, sukupuoleen tai terveyteen katsomatta.

Terroristisiksi järjestöiksi lasketaan YK:n, EU:n ja Suojelupoliisin terroristijärjestöiksi luokittelemat organisaatiot.

Kansallismielisten liittouma ry

(huom! muista käydä vahvistamassa allekirjoituksesi ilmoittamastasi s-postista)


Tero Ala-Tuuhonen / Kansallismielisten liittouma ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tero Ala-Tuuhonen / Kansallismielisten liittouma ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…