Ei tuulivoimaa naapurikuntien kainaloon - Kvarnbacken on väärä paikka tuulivoimaloille

Ei tuulivoimaa naapurikuntien kainaloon - Kvarnbacken on väärä paikka tuulivoimaloille  

Me allekirjoittaneet vaadimme, että  Kruunupyyn kunta ei kaavoita Kvarnbackenin tuulivoimateollisuusaluetta Kruunupyyn kunnan alueelle Evijärven ja Vetelin rajojen tuntumaan. Hanketta suunnitellaan keskelle asutusta Evijärven Särkikylän, Vetelin Räyringin ja Teerijärven Småböndersin kylien väliselle alueella. Hanke tuhoaisi toteutuessaan laajasti kaunista järvimaisemaa ja luontoa.

Kvarnbacken Wind Ab:n  suunnitelmissa on rakentaa jopa seitsemän kappaletta teholtaan 8-10 MW:n tuulivoimalaa Evijärven rantamaisemaan. Hankkeesta on meneillään YVA-arviointi:

https://evijarvi.fi/kunta-ja-paatoksenteko/kuulutukset/838-imoitus-kuulutuksesta-kvarnbacken-vind-ab-kvarnbackenin-tuulivoimahanke-kruunupyy-ympaeristoevaikutusten-arviointiohjelma

Näkymäanalyysin mukaan voimalat hallitsisivat koko seutukunnan maisemaa, koska  ne olisivat jopa 300 metriä korkeita. Näin korkeiden voimaloiden maisemavaikutukset ulottuisivat kymmenien kilometrien säteelle tuhoten satasaarisen Evijärven, Euroopan suurimman kraatterijärven  Lappajärven, sekä alueen muiden järvien maisemaa. Hankealueen läheisyyteen sijoittuu myös Natura 2000 -alueita ja useita luonnonsuojelualueita mm. Julkunevan luonnonsuojelualue. Suunnitellut Kvarnbackenin tuulivoimalat näkyisivät ja vaikuttaisivat alueen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. Ks. näkymäanalyysi seuraavan linkin sivuilta 73-74:

https://www.ymparisto.fi/sites/default/files/documents/Kvarnbacken_MKB-program_2023_02_23%20%281%29_0_0.pdf

Alueen asukkaiden ja loma-asukkaiden näkökulmasta hanke uhkaa ihmisen perusturvallisuuden tunnetta, sillä omaan kotiin, asumiseen ja asumisterveyteen liittyvä turvallisuuden tunne on perustarve ja oikeus. Suunnitelmilla olisi myös vaikutusta alueella vakituisesti asuvien ja loma-asukkaiden omaisuuteen, sen käyttöön ja arvoon.  Suuri osa meistä tuntee jonkun jo olemassa olevista tuulivoimaloista terveyshaittaa kärsivän ystävän, sukulaisen  tai tuttavan. Tämän vuoksi hankkeella on jo nyt valmisteluaikana negatiivinen vaikutus alueen asukkaiden psyykkiseen hyvinvointiin stressin ja ahdistuksen muodossa. Näitä psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden vaikutuksia alueen asukkaiden terveyteen on jo eettisistä syistä selvitettävä. Pelko ja huoli näin kokonaisvaltaisesta asiasta ovat omiaan heikentämään alueen asukkaiden hyvinvointia ja laukaisemaan haavoittuvaisimmassa asemassa oleville, mm migreenistä ja kroonisista sairauksista kärsiville  jopa psyykkisiä häiriöitä.

Jo nyt Suomessa on sellainen tilanne, että sadat henkilöt ovat tuulivoimaloiden tulon jälkeen joutuneet muuttamaan niiden läheisyydessä sijainneista kodeistaan voimaloiden aiheuttamien vakavien terveyshaittojen vuoksi. Terveyshaitat ovat ilmenneet tai terveysongelmat pahentuneet voimaloiden tulon jälkeen. Viranomaisten tuuleekin suojella meitä nyt suunnitellun alueen lähialueella asuvia erityisesti siitä syystä, että Kvarnbacken Wind Ab suunnittelee kotiemme läheisyyteen maailman suurimpia tuulivoimaloita. Edellinen on erityisen perusteltua siksikin,että tämän kokoluokan voimaloista ei ole tehty yhtään terveysvaikutustutkimusta. Viranomaisten ja kuntapäättäjien on syytä ottaa tämä seikka erittäin vakavasti huomioon ja toimia varovaisuusperiaatteen mukaan ja jättää hanke luvittamatta. Vastaavasti paljon pienempien tuulivoimaloiden terveyshaitoista on jo paljon kokemusperäistä ja tutkittua näyttöä:

https://www.dropbox.com/s/dj773n0izqp3yrf/Tutkimuskatsaus_Tuulivoiman%20haitalliset%20terveysvaikutukset.pdf?dl=0

Tuulivoiman terveyshaitoista löytyy valtava määrä tutkimusta. Alla lääkäreiden ja tutkijoiden kannanotto poliitikoilleen ja muutama tutkimus:

SAKSALAISLÄÄKÄREIDEN JULKINEN KANNANOTTO POLIITTISELLE JOHDOLLEEN KOSKIEN TUULIVOIMALOIDEN AIHEUTTAMAA VAKAVAA TERVEYSHAITTAA

Avoin kirje poliittisille johtajille teknisesti tuotetusta infraäänestä Hyvät naiset ja herrat, me, tämän kirjeen lähettäjät, olemme työskennelleet pitkään tämän aiheen parissa ja huolemme on kasvava: Teknisten laitteiden, kuten esimerkiksi tuuliturbiinien lähettämä infraääni on aliarvioitu sekä niiden vakavuudessa, että epidemiologisen merkityksen suhteen. Nykyiset väestön suojelemisstandardit eivät vastaa uusimpia tieteellisiä löydöksiä. Korostamme nimenomaisesti, että nämä vaikutukset ylittävät merkittävällä tavalla normaalin häirinnän tason. Kyse on sairauksista. Vakavat sairaudet ja niiden oireet vaihtelevat merkittävistä unihäiriöistä, joilla on elimellisiä vaikutuksia toissijaisiin sairauksiin, kuulon fysiologiseen heikkenemiseen ja muihin häiriöihin, sydänlihassolujen heikkenemiseen ja ahdistuneisuushäiriöiden lisääntymiseen. Oireet ovat moninaiset. Yksi oire vaikuttaa useisiin fyysisiin ja psykologisiin toimintoihin. Useat näistä vaikutuksista ei ole likellekään tutkittu tai ymmärretty. Kärsivien arvioitu lukumäärä on synkkä etenkin siksi, että kaikki lääkärit eivät ole tietoisia sairauksien syy-yhteydestä tekniseen infraääneen. Etäisyyssääntöjen mukainen arvio on siis vain jäävuoren huippu. Arvio Liittovaltion tasavallassa kärsivien kokonaismäärästä on tuhansista satoihin tuhansiin. Tästä seuraavat terveyskustannukset, jotka johtuvat varhaisesta työkyvyttömyydestä ja työn menetyksestä on tuskin mitattavissa. Tieteelliset tutkimukset ja lausunnosta päättyvät yleensä näin; Muut tutkimukset ovat tarpeen. Hallitus ja hallituspuolueet tulkitsevat tätä lausuntoa väärin, ts. että terveysvaikutuksia ei ole. Näitä lausuntoja käytetään myös tuomioistuinten päätöksenteoksessa. Saksan tuulivoimarakentaminen jatkuu, josta seuraa väistämättä dramaattisia vaikutuksia. Ottaen huomioon jo paljastuneet infraäänen aiheuttamat sairaudet ja niiden epidemiologinen laajuus, uskomme, että ennalta varautumisen periaate edellyttää poliittisen johdon kiireellisiä toimia. Tuuliturbiinien vaarattomuus ja asetusten perusteet on määriteltävä uudelleen.

Allekirjoittajat: Dr. med. Eckhard Kuck lääkäreiden foorumista, Prof. Dr. med. med. Johannes Mayer, Prof. Dr. med. rer. nat. Werner Roos (farmaseuttinen biologi), Dr. med. Dagmar Schmucker (internisti), Prof. Dr. med. Werner Mathys -ter) Ympäristöhygienia ja ympäristölääketiede, Münsterin yliopisto), Prof. Dr. med. Lothar W. Meyer, Dr. med. Walter Tutsch (yleislääketiede FA), Dr. med. Dorothea F. (FA, Yleislääketiede), Dr med. Manfred F. (yleinen lääketiede ),Dr. med. Bernhard Voigt (työterveyshuollon FA) Martina Ohlmer (Tohtori), Dr. med. Kuno Veit (yleislääkäri), Dr. med. Almut Finke-Hain (Naisten- ja synnytyslääketiede), Dr. med. med. Herbert Klengel (FA, radiologinen diagnostiikka),  Dr.med. Ulrike Borrmann (yleisen lääketieteen FA), Gisela Antony (diplomi-psyk.) ,Dr. med. Jürgen Strein (FA Yleislääketiede / työterveyslääketiede), Dr. med. Heinz-Jürgen Friesen, Dr. med. Heinz Kellinghaus (sisätautien / naturopathic lääketieteen yksikkö), Prof. Tri Jürgen Rochlitz, Burgwald,Dr. med.Bernhard Kuny (FA Yleislääketiede / Naturopathic / Kiroterapia), Dr. med. Anita Schmidt-Jochheim (Fysiologia ja synnytyslääketiede), Dr. med. Susanne Kirchhof, Dr. med. Regina Pankrath (Yleislääketieteen FA), Dr. med. med. Klaus Pankrath (lastenkirurgi)

Uusimmasta infraäänen vaikutuksia selvittäneestä Valtioneuvoston teettämästä suomalaistutkimuksesta media jätti kertomatta mm, että 15 % tuulivoimala-alueen asukkaista oireili tuulivoima-alueiden läheisyydessä. Oireilevista vastaajista 49% ilmoitti korvaoireista (esimerkiksi paineen tunne korvassa tai tinnitus), 45% unihäiriöistä, 26% sydänoireista (esimerkiksi rytmihäiriöt), 24% päänsärystä, 21% huimauksesta, 13% ahdistuneisuudesta, 9% väsymyksestä, korkeasta verenpaineesta tai nivel- ja muista kivuista ja 7% pahoinvoinnista tai keskittymisvaikeuksista. Muita ilmoitettuja oireita olivat aivosumu ja paineen tunne päässä tuuliturbiinin infraäänen takia. Myös aivohalvauksia esiintyi. Monet valittivat tärinästä ja huimauksesta ym.  Nämä kaikki ovat etenkin pitkittyessään sietämättömiä ja vakavia oireita. Toivommekin Kruunupyyn kunnan päättäjiltä inhimillisyyttä ja halua estää se, että täälläkin 15 % alle 2,5 km etäisyydellä voimaloista asuvista joutuisi kodeissaan kärsimään näistä haitoista ja vielä 20 km säteellä 5% oireilisi.

Tasoltaan vaihteleva infraäänipulssi leviää vaivatta ympäristöönsä kymmeniä kilometrejä. Maailman johtava infraääniasiantuntija Mariana Alves-Pereira toteaa, että vaikka tiede ei tunne turvaetäisyyttä voimaloihin, hän ei henkilökohtaisesti asuisi 20 km lähempänä voimalaa. SYTe:n mittamaat infraäänimittaukset Suomessa todistavat, että tuulivoimaloiden infraäänisykse on mitattavissa 40-60 km:n etäisyydellä voimaloista yli puolena mittauspäivistä.

https://syte.fi/2020/01/12/infraaani-aiheuttaa-terveyshaittoja-jopa-15-20-kmn-etaisyydella-tuulivoimaloista-riskietaisyys-kasvaa-voimaloiden-tehon-maaran-tai-korkeuden-kasvaessa-tai-pitkaaikaisaltistuksessa/ 

Me emme halua koekaniineiksi sille, kuinka nopeasti, kenet ja miten nämä maailman suurimmat myllyt sairastuttavat. Useiden tutkijoiden mukaan noin 20 % ihmisistä on herkkiä tuulivoimaloiden infraäänelle. Brancon mukaan sairastuminen liittyy pitkäaikaisaltistukseen, ja hänen mukaansa ongelmasta on tulossa asbestiongelman tasoinen. Mc Murthyn ja Kroghin 2014 toimesta on laadittu diagnostiset kriteerit tuulivoimaloiden terveysvaikutuksille, joissa on lueteltu mm. nukkumishäiriöt, ärsyttävyys (jonka jo Nasa todennut yli 20 vuotta sitten), tinnitus, huimaus, tasapainohäiriöt, keskittymisvaikeudet, sydämentykytykset ym.  Sydän- ja verisyuonikirurgi Professori Christian-Friedric Vahlin tutkimusryhmä todisti sydämen lihasvoiman heikkenevän infraäänialtistuksessa jopa 20 % (Vahl ym. 2018, Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery (HTG) of the University Medical Center). Vahlin tutkimusryhmän mukaan tuulivoimalat eivät millään hetkellä saa infraäänen osalta ylittää 90 dB. Vanhuksilla ja pikkulapsilla raja on 80dB. Sydänkirurgi, Christian Friedrich Vahlin mukaan miljoonat saksalaiset ovat sairastuneet tuulivoimasta: unettomuutta, pahoinvointia, sydänhäiriöitä, keskittymiskyvyttömyyttä jne. Vahlin mukaan sydän saattaa menettää infraäänialtistuksessa rytminsä.

Tästä videolla: https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infrasound-100.html?fbclid=IwAR1l83o1v6Si5ZdwVTRgjBhcrlslc5qR09844MVl432cRsUNzXGQDNoRXFI

Uudessa Valtioneuvoston teettämässä suomalaistutkimuksessa nämä em. arvot ylittyivät esim. Santavuoren lähistön mittauskohteessa reilusti. Tanskalainen biolääketieteen professori varoittaa pitkäaikaisaltistuksesta myös mm. sydämen läppävuodon ja koronaarivaltimoiden sidekudostumisen osalta. Samoja havaintoja ovat tehneet tutkimuksissaan Pereira ja Branco ym.

Washingtonin lääketieteellisen tiedekunnan PhD Alec Salt ym. puolestaan ovat havainneet tutkimuksissaan tuulivoimaloiden aiheuttavan unettomuutta. Salt on myös havainnut korvan herkistyvän tuulivoimalamelulle. Michael Persingerin kokeelliset tutkimukset todistavat tuulivoimaloiden infraäänen aiheuttavan pitkittyneenä altistuksena pahoinvointia, huonovointisuutta, väsymystä, kipuja ja unihäiriöitä. Nina Pierpointin empiirisissä tutkimuksissa on havaittu samantyyppinen oireisto. Tanskalaistutkimuksissa on todettu myös pitkäaikaisaltistuksena syövän lisääntymistä. Erityisenä huolena on lapset. Tutkimusten mukaan erityisen alttiita äänihäiriöille ovat pienet lapset, joista jopa 27% kärsii SCD-syndroomasta (Harrison 2014). Suuri joukko alueemme lapsista saattaisi siis kärsiä huimauksesta. Haitat on siis jo todettu ulkomailla. Suomessa  lainsäädäntöä tulisi kiristää ja rakentamiselle asettaa ihmisten terveys huomioivat määräykset. Mm. Kanadassa on jo laadittu selkeät kriteerit siitä, miten tuulivoimaloiden aiheuttama oireisto voidaan diagnosoida: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2054270414554048

Hankkeen YVA:ssa ei olla selvittämässä tuulivoimaloiden aiheuttamaa mahdollista maavärinää.  Saksassa on tehty tutkimusta tuulivoimaloiden aiheuttamasta maavärinästä. Tutkimuksessa on todettu maavärinän ja ilman värinän olevan pahimmat ihmiskehon herkimmillä resonanssitaajuuksilla 5-10Hz. Seuraavassa tutkimuksessa todettiin tuulivoimaloiden aiheuttaman maavärinän lisäävän rakennusten sisällä ilmapainevärinää: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026772611730297X.

Vertaisarvioitu tieteellinen tutkimus jo pienemmillä tuulivoimaloilla osoitti, että maatärinä etenee 15 km saakka. Se on voimakkaampi alueilla, jossa pohjavesi on likellä pintaa. Maatärinä kasvattaa ilmanpainetasoa, dB, yhdessä ilma-aaltojen kanssa.  Numerical modelling of micro-seismic and infrasound noise radiated by a wind turbine -ScienceDirect Esim. öljynporauslautoilla työskenteleviä suojataan erilaisin työsuojelusäädöksin tällaiselta värinältä, siten että työskentely on jaksottaista. Tällöin keho saa välillä levätä. Kodeissaan tuulivoimaloiden aiheuttamalle värinälle altistuneita ei suojele kukaan. Fysiologi Kalevi Nikulan selvitystä aiheesta: ”Myös ruotsalainen Karlsruhen teknillinen yliopisto on julkaissut elokuussa 2017 merkittävän tutkimuksen, joka osoittaa, että tuulivoimalat tuottavat maaperän kautta välittyviä mikroseismisiä aaltoja (ns. Raleigh-aaltoina) jopa 15 km etäisyydellä voimala-alueesta. Pääasiassa ne etenevät 5-7 Hz taajuudella, joka on ihmisen sähköisten elintoimintojen kannalta erityisen herkkä, jopa vaarallinen taajuus. Mikroseismisyys synnyttää rakennuksen sisällä jopa korkeampia äänenpainetasoja kuin ilman kautta siirtyvä melu.” Seismologian laitos on mitannut maavärinää myös Suomessa Luhangan voimaloiden ympäristössä jopa 15km etäisyydellä voimala-alueesta.

Toteutuessaan tämä tuulivoimahanke vaarantaisi alueen asukkaiden perustuslaillisia oikeuksia, koskien sitä mitä on säädetty perustuslailla omaisuuden suojasta, oikeusturvasta ja vastuusta ympäristöstä. Hanke vie meiltä asumisterveyden, haittaa alueen elinkeinoja ja laskee kiinteistöjen arvoa. Tämän hankkeen taloudellinen hyöty valuu muutamalle maanomistajalle ja laskeva kiinteistövero Kruunupyyn kaupungille, mutta haitat jäävät lähikuntien asukkaille, koska Kruunupyyn keskusta on 44 km etäisyydellä, Evijärvi, Veteli, Lappajärvi ja Kaustinen oleellisesti lähempänä.

Adressi luovutetaan Kruunupyyn kaupungin johdolle ennen päätöksentekoa.

Sanna Koskimäki

sanna.koskimaki@multi.fi    

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Sanna Koskimäki näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…